شنبه 23 فروردين 1393

گزارش فعالیت واحد IT معاونت درمان

 

 راه اندازی سرور مجزای مدیریت کاربران (Active Directory)

سرور جداگانه مدیریت کاربران  (Active Directory Server)برای معاونت درمان جهت مدیریت بهتر کاربران معاونت و دسترسی های آنها راه اندازی شد.

  راه اندازی پورتال جدید معاونت درمان

با حضور در کمیته ی وبومتریک دانشگاه قالب کلی وب سایت خریداری شده از شرکت زیگما و زیر مجموعه های آن تعیین و با هماهنگی های صورت گرفته با خانم مهندس علوی پورتال جدید دانشگاه در تاریخ  13/6/91 به معاونت ها تحویل داده شد و صفحات مربوط به هر واحد طراحی و ساخته شد. از تاریخ مذکور علاوه بر انتقال اطلاعات از سایت قدیم به سایت جدید  اطلاعات هر واحد بروز و در پورتال معاونت بارگذاری شد.

ارتباط با سیستم چارگون وزارتخانه

3 عدد Token  ارتباطی با سیستم چارگون از وزارتخانه تحویل و بر روی 3 عدد سیستم واحد های مختلف معاونت نصب و راه اندازی شد تا واحدهای معاونت بتوانند به صورت مستقیم و مستقل از دبیرخانه با وزارت متبوع و نیز سایر دانشگاههای علوم پزشکی مکاتبه نمایند.

پشتیبانی و ارتقاء سیستم ها

واحد فناوری اطلاعات ،سیستم های واحدهای مختلف معاونت را هم از نظر سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری پشتیبانی نمود که شامل رفع مشکلات نرم افزاری ، رفع مشکلات مربوط به شبکه و کنترل ارتباط صحیح بین سیستم ها و نیز رفع مشکلات سخت افزاری و در صورت نیاز تعویض قطعات و ارتقای سیستم ها ، می باشد.

  

تنظیم دسترسی های اتوماسیون

-        پس از ارسال فرم دسترسی های اتوماسیون اداری معاونت به واحد فناوری اطلاعات ، چارت این معاونت در اتوماسیون اداری طبق چارت معاونت ارسالی از سوی وزارتخانه تنظیم  و دسترسی ها مجددا پیکربندی شدند

-        رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری

پشتیبانی امور مربوط به پورتال معاونت درمان و زیرپورتال های معاونت

-        بارگذاری اطلاعات در سایت معاونت درمان و  واحدهای تابعه

-        تهیه فرم های الکترونیک ( ثبت نام در دوره های آموزشی ، نیروهای طرحی ، انتقادات و پیشنهادات ) جهت بارگذاری در سایت معاونت درمان .

 انجام امور مربوط به پرتال جشنواره حاکمیت بالینی

آموزش پورتال حاکمیت خدمات بالینی و هماهنگی لازم

 آموزش رابط پورتال بسیج و هماهنگی لازم

  راه اندازی اینترنت وایرلس معاونت درمان

   برگزاری دوره آموزشی :

-        برگزاری دوره آموزشی spss با گروه هدف همکاران معاونت درمان و بیمارستانها

-        برگزاری دوره آموزشی روش های نگهداری داده ها و پشتیبانی داده ها با گروه هدف مسئولین مدارک پزشکی بیمارستانها

هماهنگی با مدیریت پرستاری در خصوص راه اندازی« نرم افزار ارتقاء بهره وری »

بارگذاری50% اطلاعات سامانه خدمات سلامت ایرانیان

 انجام تنظیمات مربوط به IPod ها، جهت ارزشیابی بیمارستانها و آموزش به کارکنان مدیریت نظارت و اعتباربخشی جهت بارگذاری اطلاعات .

 انجام امور مربوط به نصب و تنظیمات آنتی ویروس

بيشتر
يكشنبه 5 خرداد 1398   23:31:48

تصویر ها