دوشنبه 5 اسفند 1392
مرکز تحقیقات مکمل­ های غذایی و پروبیوتیک ­های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز،تلاش می­کند تا با بهره ­گیری از منابع موجود و یاری اعضاء هیات علمی، کارشناسان، تولید کنندگان و ارگان­های ذیربط، محصولات پروبیوتیک و مکمل­ های غذایی، مطابق با معیارهای علمی روز دنیا و با بهترین کیفیت در دسترس آحاد جامعه قرار گیرد.
امید است در این راستا با رعایت ارزش­های متعالی الهی و انسانی، و در نظر داشتن جوانب قانونی نسبت به بهبود شاخص­های بهداشتی، ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، افزایش سطح آگاهی­ های تغذیه­ ای و سلامت جامعه، افزایش امید به زندگی و دستیابی به استانداردهای بالای کیفی و جلب رضایت ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت نایل شویم.
دوشنبه 6 خرداد 1398   00:14:54