تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال دانشکده پرستاریزیرپورتال دانشکده پرستاری
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
معرفی دانشکده
برنامه استراتژیک دانشکده
برنامه عملیاتی دانشکده
خط مشی دانشکده
Collapse ریاست دانشکدهریاست دانشکده
پیام رئیس دانشکده
معرفی رئیس دانشکده
مسئول دفتر و شرح وظایف
شرح وظایف رئیس دانشکده
ملاقات با ریاست
Expand فرم ارتباط با ریاستفرم ارتباط با ریاست
Collapse مدیریت امور عمومیمدیریت امور عمومی
معرفی مدیر
شرح وظایف معاون
Expand فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
Expand واحد روابط عمومیواحد روابط عمومی
آلبوم تصاویر
فرآیندها
Expand واحد کارگزینیواحد کارگزینی
Collapse معاونت آموزشی و پژوهشیمعاونت آموزشی و پژوهشی
معرفی معاون آموزشی و پژوهشی
شرح وظایف معاونت پژوهشی
شرح وظایف معاونت آموزشی
معاونت ها
Expand  آموزش آموزش
Expand پژوهشپژوهش
صورتجلسه
Expand آیین نامه ها و فرآیندهاآیین نامه ها و فرآیندها
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Expand گروه پرستاریگروه پرستاری
معرفی رشته
آرایش درسی گروه
اعضای هیات علمی
تقویم جلسات گروه
برنامه هفتگی گروه مامایی
Expand گروه فوریت های پزشکیگروه فوریت های پزشکی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
شرح وظایف
آیین نامه آموزشی
Expand فرآیندهافرآیندها
اساتید راهنما
اولویت های پژوهشی
فرم ها
اسامی دانشجویان
Expand تولیدات دانشتولیدات دانش
ارتباط با فارغ التحصیلان
عناوین مصوب
پایان نامه
تقویم جلسات تحصیلات تکمیلی
معرفی همکاران
معرفی رشته
Collapse اساتید مشاوراساتید مشاور
Expand اساتید مشاوراساتید مشاور
اسامی اساتید
استعدادهای درخشان
فرم های اساتید مشاور
آیین نامه های داخلی
فرآیندها
Collapse دانشجویاندانشجویان
تقویم آموزشی
Expand آرایش ترمی آرایش ترمی
Expand برنامه درسی برنامه درسی
برنامه امتحانات
Expand فرآیند فرآیند
آیین نامه های آموزشی
فرم ها
اطلاعات ویژه دانشجویان جدید الورود
Collapse امور دانشجویی و فرهنگیامور دانشجویی و فرهنگی
معرفی کارشناس دانشجویی
شرح وظایف امور دانشجویی
آیین نامه های امور دانشجویی
اطلاعیه های امور دانشجویی
پورتال تسهیلات دانشجویی
فرآیندهای امور دانشجویی
Collapse دفتر  توسعه آموزشدفتر توسعه آموزش
معرفی دفتر
معرفی مدیر و اعضای دفتر
کارگروه ها و محور وظایف آنها
آیین نامه های EDO
آیین نامه ها
جشنواره مطهری
Expand طرح درسطرح درس
مرکز مهارتهای بالینی
برنامه کارآموزی
Expand لاگ بوک (Log book)لاگ بوک (Log book)
فرآیندها
Collapse شوراها و کمیته هاشوراها و کمیته ها
Expand شوراهای آموزشیشوراهای آموزشی
Expand شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Expand کمیته ترفیع اعضای هیات علمیکمیته ترفیع اعضای هیات علمی
اعضاء کمیته راهبردی
صورتجلسه کمیته راهبردی
Expand گروه آموزشی پرستاریگروه آموزشی پرستاری
Expand گروه آموزشی ماماییگروه آموزشی مامایی
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse کتابخانه دانشکدهکتابخانه دانشکده
درباره ما
پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی البرز
کتابخانه دیجیتال
آیین نامه ها و فرآیندها
فعالیت های کتابخانه
مسئولین کتابخانه
ساعت کار و تماس با ما
اخبار کتابخانه
کارگاه های آموزشی کتاخانه
تازه های کتاب
مطالب آموزشی کتابخانه
شرایط عضویت
گزارش عملکرد کتابخانه
بروشور معرفی کتابخانه
اخبار
نهاد مقام معظم رهبری
مجلات دانشگاه
مراکز تحقیقات دانشگاه
ارتباط با ما
همایش ها
نقشه سایت
صفحه داخلی
ویژه پرستاری
گزارش درخواست ایجاد ایمیل-پاک نکنید.
Collapse فرم انتقادات و پیشنهاداتفرم انتقادات و پیشنهادات
گزارش فرم انتقادات و پیشنهادات
Collapse فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان
گالری تصاویر
ثبت نام جشن
تعداد فارغ التحصیلان
Expand فرم دانش آموختگانفرم دانش آموختگان
آموزش جامعه
Collapse فرم جمع آوری اطلاعات دانش آموختگانفرم جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان
گزارش فرم جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان
Collapse EnglishEnglish
About Us
Administrative Board
Faculty Members
Academics
Collapse فرم ثبت نام در جشن فارغ التحصیلیفرم ثبت نام در جشن فارغ التحصیلی
گزارش
فرم درخواست اخبار و اطلاعیه
سامانه نوپا وزارت بهداشت
Collapse دفتر کمیته تحقیقات دانشجوییدفتر کمیته تحقیقات دانشجویی
Expand معرفی دفتر کمیته تحقیقات دانشجوییمعرفی دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی
Expand فعالیتهای پژوهشیفعالیتهای پژوهشی
Expand نشریه دانشجویینشریه دانشجویی
انتقادات و پیشنهادات
ارتباط با ما
اخبار
میز کار
صفحه ثبت نام
صفحه ورود یا ویرایش اطلاعات فردی
گزارش نهایی
صفحه ورود یا ویرایش اطلاعات شغلی
صفحه ورود یا ویرایش اطلاعات دانشجویی
دوشنبه 31 تير 1398   12:01:40