1397/10/17 دوشنبه
کارگاه اخلاق کمیته های اخلاق منطقه 6 آمایشی کشور در البرز برگزار شد
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای کمیته های اخلاق منطقه 6 آمایشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

به گزارش وب دا - کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای کمیته های اخلاق منطقه 6 آمایشی  پنجشنبه 13 دی ماه  از ساعت 9 لغایت 16 در محل سالن فارابی ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور اعضای هیأت علمی برگزار گردید .

کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای محترم کمیته‌‌های اخلاق درپژوهش‌ و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زنجان، اراک، قزوین، قم و البرز و دانشکده‌های خمین و ساوه با حمایت کمیته ملی اخلاق مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

 دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی درخصوص اهمیت تحقیق و اصول اولیه در طراحی مطالعات پژوهشی سخنرانی داشتند که با پرسش و پاسخ و تعامل گروهی؛ شرکت‌کنندگان درجلسه همراه بود.

در بخش دومدکتر حسن باقری؛ نسبت به اهمیت رعایت اصول اخلاقی درانتشارات پرداختند. این جلسه هم با تعامل گروهی همراه بود و شرکت‌کنندگان درخصوص بحث‌های مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

در بخش سوم آقای دکتر شمسی گوشکی نسبت به ارائه راهنمای کشوری اخلاق درانتشارآثار پژوهشی پرداختند و با پرسش و پاسخ بحث‌های مطرح را تکمیل نمودند.

در پایان جلسه شرکت‌کنندگان نسبت به تکمیل فرمهای نظرسنجی اساتید و همچنین فرم نظرسنجی ارزشیابی برنامه از دیدگاه شرکت‌کنندگان (کیفیت برگزاری کارگاه) اقدام نمودند؛ در تجزیه و تحلیل فرم نظرسنجی اساتید؛ توانمندی اساتید را در ارائه برنامه؛ مطلوب توصیف نمودند. و در بررسی نتایج ارزشیابی کیفی برنامه از دیدگاه شرکت‌کنندگان بیش از92 درصد از کیفیت برگزاری برنامه  رضایت داشتند.

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات