1397/10/15 شنبهطی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه
رئیس مرکز بهداشت شرق کرج و رئیس مرکز بهداشت غرب کرج منصوب شدند
به گزار شوب دا - براساس احکام جداگانه از سوی دکتر حمید درفشی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ، دکترحمید برودتی به عنوان رئیس مرکز بهداشت غرب کرج و دکتر مظفر راثی به عنوان رئیس مرکز شرق کرج منصوب شدند.

مرکز بهداشت شرق کرج به ریاست دکتر مظفر راثی راه اندازی شده است و از محدوده ی شرق بلوار امام حمینی (باغستان ) تا انتهای بلوار حدادی  و مناطق شهرک نوروز آباد ، کوی بنفشه ، شهر گرمدره و جاده چالوس را پوشش می دهد.

مرکز غرب شهرستان کرج به ریاست دکتر حمید برودتی که از محدوده ی غرب  بلوار امام خمینی  (باغستان ) تا انتهای بلوار حدادی  و مناطق خرمدشت ، کمالشهر ، مهر شهر ، محمدشهر و ماهدشت  پوشش می دهد.

متن احکام به شرح زیر است : 
 

جناب آقای دکتر مظفر راثی

با سلام

         نظر به تعهد و تجارب جــنابعالی و به موجب این ابـــلاغ به عنوان رئیـــس مرکـــز بهـــداشت شـــرق کرج   منصوب می گردید، انتظار دارد با بهره گیری از ظرفیت و توان نیروهای مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در قالب برنامه های مشخص متناسب با وظایف محوله گام های اساسی برداشته شود. توفیق روز افزون و سلامتی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

 

جناب آقای دکتر حمید برودتی

با سلام

        نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجـب این ابــلاغ به عنـــوان رئیــس مرکــز بهداشــت غــرب کرج   منصوب می گردید، انتظار دارد با بهره گیری از ظرفیت و توان نیروهای مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در قالب برنامه های مشخص متناسب با وظایف محوله گام های اساسی برداشته شود. توفیق روز افزون و سلامتی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.
 

دکتر حمید درفشی 
رئیس دانشگاه 

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات