1397/7/1 يكشنبه
ثبت نام دانشجویان نوپذیرفته در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی البرز
به گزارش وب دا- مراحل ثبت نام دانشجویان در دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی و بهداشت و داروسازی در حال انجام است
به گزارش وب دا - صبح امروز همزمان در دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی و بهداشت ثبت نام دانشجویان نوپذیرفته در حال انجام است. 
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در سال تحصیلی 98-97  تعداد 480 نفر دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی البرز پذیرفته شده اند که توسط سازمان سنجش کشور اعلام شده است و امروز روند ثبت نام این دانشجویان نوپذیرفته در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده ها در حال انجام است. 
دکتر خیرمند ، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از پذیرفته شدن 46 نفر دانشجوی پزشکی  (روزانه ) و 26 نفر مازاد در نیم سال اول تحصیلی خبر داد و همچنین تصریح کرد در نیم سال دوم نیز 46 نفر دانشجوی رشته پزشکی (روزانه )  و 36 نفر مازاد در این دانشکده پذیرفته شده اند. 
وی افزود :  در دانشکده دندانپزشکی 22 نفر دانشجو پذیرفته شده اند که مراحل ثبت نام در این دانشکده در حال انجام است و همچنین در دانشکده پرستاری و مامایی در هر دو نیم سال تحصیلی  35 دانشجو در مقطع کارشناسی و ده نفر نیز در کارشناسی ارشد پرستاری پذیرفته شده اند .
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به اینکه ثبت نام دانشجويان جديدالورود درمقطع كارشناسي در دانشکده پیراپزشکی نیز در حال انجام است افزود:  در  رشته علوم آزمايشگاهي (35نفر)، اتاق عمل (29نفر )وهوشبري (35نفر ) پذیرفته شده اند. دانشکده پزشکی 
دانشکده دندانپزشکی دانشکده پرستاری و مامایی 

دانشکده پیراپزشکی 

 
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات