دوشنبه 1 مهر 1392 شورای وبومتریکس دانشگاه

اهداف شورای :

افزایش رتبه وبومتریکس دانشگاه
افزایش دسترسی آسان به منابع و اطلاعات
افزایش حجم، قابلیت دید، و اثر (impact) صفحات وب منتشر شده

 
 
جمعه 6 ارديبهشت 1398   17:16:57