دوشنبه 1 مهر 1392 شورای وبومتریکس دانشگاه

اهداف شورای :

افزایش رتبه وبومتریکس دانشگاه
افزایش دسترسی آسان به منابع و اطلاعات
افزایش حجم، قابلیت دید، و اثر (impact) صفحات وب منتشر شده

 
 
دوشنبه 31 تير 1398   13:24:57