دوشنبه 7 ارديبهشت 1394

معرفی اعضاء واحد نرم افزار
نام و نام خانوادگی :
سولماز حسن زاده


سمت  :
کارشناس نرم افزار ، مسئول HIS  و سپاس .


مدرک تحصیلی :
کارشناس مهندسی نرم افزار کامپیوترتلفن تماس :
32558920 الی 25 ، داخلی 141آدرس پست الکترونیکی :
solmaz.has@gmail.comدوشنبه 31 تير 1398   12:01:32