يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 گزارش عملکرد واحد پورتال
ارتقاء نسخه پورتال از 335 به 350 در راستای اصلاح زیرساخت های پورتال دانشگاه

شناسایی شاخص های وبومتریکس و ابلاغ این شاخص های به مراکز تابعه در راستای بهبود رتبه پورتال دانشگاه

طراحی سامانه ثبت عملکرد اعضای هیات علمی معاونت اموزشی

طراحی سامانه نقل و انتقال دانشجویان معاونت آموزشی

طراحی سامانه ثبت نام متقاضیان طرح معاونت توسعه مدیریت

طراحی سامانه ایمیل اداری

طراحی سامانه گزارش خطاهای زنان و مامایی معاونت درمان

طراحی سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه (به درخواست معاونت محترم توسعه)

طراحی فرم انتقادات و پیشنهادات برای مراکز مختلف

طراحی فرم ثبت نام کارگاه ها برای معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی

طراحی فرم ثبت اطلاعات سخت افزار مراکز

طراحی فرم ثبت اطلاعات نرم افزار مورد درخواست مراکزدوشنبه 31 تير 1398   12:20:10