يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 واحد پورتال مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در راستای  بهبود رتبه پورتال دانشگاه و پشتیبانی فنی و نظارت بر عملکرد صحیح زیرپورتال مراکز تابعه دانشگاه، فعالیت می نماید.
جمعه 6 ارديبهشت 1398   16:48:30