يكشنبه 13 ارديبهشت 1394

اهداف و شرح وظایف واحد شبکه
·         پشتیبانی سیستم های رایانه ای

·         شناخت کافی از سیستمهای عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

·         نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی

·         همکاری با کارشناسان شبکه و سیستمهای پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

·         برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر

·         امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه ای مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال

·         نظارت و پیگیری راه اندازی شبکه دانشگاه و واحدهای تابعه

·         عیب یابی و رفع خطا در بستر شبکه ارتباطی با واحدهای تابعه

·         تنظیم گزارشهای ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران

·         همکاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فنآوری سخت افزاری و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزارهای مرکز

·         مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی و فنی فنآوری اطلاعات و ارائه نظرات مشورتی به مقامهای مافوق

·         مطالعه و ارزیابی فعالیتها، سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات طرحهای اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

·         مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به فنآوری اطلاعات

·         انجام بررسیهای راهبردی در زمینه طرحهای جامع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقامهای بالاتر

·         جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روشهای کارامد و استفداده از آنها در واحد مربوط

·         انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد

·         انجام سایر امور مرتبط


برنامه های در دست انجام :


            مستند سازی شبکه و زیر ساخت های شبکه واحدهای تابعه

            
              
                بازدید دوره ای از مراکز، پایش و ارائه گزارش عملکرددوشنبه 31 تير 1398   13:15:48