يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 معرفی واحد شبکهواحد شبکه مدیریت آمار وفناوری اطلاعات در راستای  ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات،  نگهداری و ارتقاء سیستم‌های سخت‌افزاری و شبکه دانشگاه و واحدهای تابعه فعالیت می نماید.
جمعه 6 ارديبهشت 1398   17:15:40