يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 گزارش عملکرد واحد  آمار1- تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار دانشگاه

2- اجرای طرح­ ساماندهی گردش آمار و اطلاعات و استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی معاونت ها و ....

3- پیگیری جهت پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون آماری دانشگاه و ارائه گزارشات مورد نظر مدیران از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی

5- تدوبن دفترچه شاخص های آماری معاونتهای هفت گانه

4- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات بهداشتی،درمانی استان

5- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای بیمارستانی کلیه بیمارستانهای دانشگاهی در استان بصورت ماهیانه

6- دریافت اطلاعات پرسنلی دانشگاه بوسیله نرم افزار کارگزینی

7- جمع آوری اطلاعات پرسنلی کلیه مراکز به طورماهیانه

8- به روز رسانی اطلاعات مربوط به دانشجویان ، آموزش کارکنان و .....از طریق ایمپورت اطلاعات درزمانهای مورد نظردرسیستم آماری

9- حذف فرایندهای دستی جمع آوری آمار و اطلاعات و افزایش دقت وسرعت جمع آوری اطلاعات

10- ایجادفرایندهای صحیح جمع آوری آمار و اطلاعات

11- تحلیل شاخص های آماری و انعکاس به وزارت متبوع

12- پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف سایر دستگاههای اجرایی استان از جمله : استانداری،فرمانداری و ...

13- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کارشناسان ذیربط

14- به روز رسانی سامانه اطلاعات مکانی (    GIS)

15- انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار دانشگاه به منظور نظارت و کنترل فرآینده های جمع آوری آمار و اطلاعات 

16- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان دارای پست آمار و آمار و خدمات ماشینی دانشگاه

 

پنجشنبه 6 تير 1398   06:39:41