ارتباط با مدیریت


ایمیل :it@abzums.ac.ir
تلفن تماس :32563352
آدرس : میدان طالقانی،شهرک اداری،
دانشگاه علوم پزشکی البرز،طبقه اول
کد پستی : 3149779453
دوشنبه 31 تير 1398   13:05:03