كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومی
اموزش و پژوهش


 

برنامه آموزشی بیمارستان حضرت علی(ع) 1393

خدمات

اتاق عمل

جراحی

زایشگاه

اورژانس

دفتر پرستاری

ماهها

 

ردیف

 

ثبت وگزارش نویسی(آقا بابائی)

                            

اکلامپسی وپره اکلامپسی(حکمتی منش)

احیاء نوزاد (رضوان طلب)

 

تریاژ(لیلا محمدی)

-

اردیبهشت

1

احتیاطات همه جانبه (هوشمند-ترکی)

داروهای مهم ترالی اورژانس(الیاسی)

تزریق خون(دارابی)

احیاء نوزاد (رضوان طلب)

ثبت وگزارش نویسی(غفاری)

حقوق گیرنده خدمت

خرداد

2

اعتبار بخشی(ترکی)

احیاء نوزاد(ایزدیان)

عوارض اسپاینال(چگینی)

خونریزی(زال زر)

MIودیس ریتمی قلبی(دکتر ربیعی)

مدیریت خطر

ایمنی وسلامت شغلی

تیر

3

التور(هوشمند-ترکی)

تکنیک های نوین استریلیزاسیون(رمضانخانی)

بیهوشی عمومی در اعمال جراحی زنان(زینلی)

مدیریت ارزیابی( زرین دفتر)

تست های ارزیابی جنین(نعیمائی)

شکم حاد(دکتر غلامی)

کنترل عفونت-آموزش شیردهی

مدیرت بحران

مرداد

4

آنفولانزا(ترکی)

بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی زنان(اسماعیلی)

مراقبت پس از عمل(سزارین- هیسترکتومی)

علیزاده

تست های ارزیابی جنین(نعیمائی)

اورژانس های اطفال ونوزادان(غفاری)

بهداشت محیط

آتش نشانی

شهریور

5

بهداشت عمومی(هوشمند-ترکی)

مدیریت درد پس از زایمان جراحی زنان(هاشمیان)

تشنج(غفاری)

پره اکلامپسی(فقیهی)

شوک(دکتر جمالپور)

CPRپایه

مهر

6

پسماندها(ترکی)

تزریق خون(جهانبخش)

مراقبت از نوزاد پر خطر(دودانگه)

دیابت(شاهین)

تنگی تنفس(دکتر یاوری)

CPRپیشرفته

آبان

7

گندزدائی(هوشمند-ترکی)

آماده سازی کودکان(حبیبی منش)

ثبت وگزارش نویسی طبق فرایند پرستاری(سعیدیان)

ثبت وگزارش نویسی طبق فرایند پرستاری(شعبانپور)

تروما(دکتر جمالپور)

مهارتهای رفتاری وارتباطی

آذر

8

حمل بار سنگین(هاشمیان)

 

 

 

 

 

دی

9

 
بسمه تعا لی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج

بیمارستان حضرت علی (ع) کرج

 

هدف کلی :

ترویج زایمان طبیعی با استفاده ازآنتونکس برائ زایمان بی درد در بیمارستان حضرت علی (ع) کرج

نویسندگان : خانمها : هاجر قره داغی ( مترون ) فاطمه مژده ( سوپروایزر اموزشی ) پروین کشاورز ( مسئول زایمان )

 

اهداف ویژه :

1-     تعیین اثر بخشی آنتونکس بر کاهش درد زایمان 

2-     تعیین عوارض مادرئ و جنینی ناشی از مصرف آنتونکس

3-     تعیین درصد زایمان طبیعی نسبت به سزارین

 

مقدمه :

دردهائ زایمانی همواره مورد توجه بشر بوده و روشهائ بسیارئ برائ مقابله با آن پیشنهاد شده است . کادر درمانی اعم از پزشک ؛ ماما یا پرستار بعنوان یکی از وظایف اصلی خود همواره در جهت کاهش درد بیمار اقدام می کنند . تخفیف درد بیمار باعث اثر بخشی بهتر اقدامات درمانی ؛ همکارئ بییشتر پزشک و بیمار و رضایت بیشتر و نتیجه  بهتر درمان خواهد شد . درد باعث افزایش آزاد شدن کاتکولامین ها بویژه اپی نفرین می شود که باعث اختلال در انقباضات رحمی شده و در نتیجه می تواند عوارض نامطلوب و متعددئ بر روند زایمان ؛ وضعیت مادر و جنین بر جائ گذارد .

درد شدید زایمان می تواند بر روابط مادر و نوزاد که در روزهائ اول حیات بسیار مهم است تاثیر منفی بگذارد . تحقیقات نشان می دهند که تسکین درد در لیبر امرئ ضروری است و باعث بهبودئ رفتارهائ شیردهی می شود  . مطالعات در ایران نشان داده که تجربه درد و احساس ترس ناشی از آن یکی از دلایل عمده امتناع زنان از انجام زایمان طبیعی و انتخاب سزارین می باشد . در کشورهائ اروپایی بیش از 90% از زایمانهائ طبیعی از روشهائ کاهنده درد استفاده می گردد ولی در ایران به دلیل عدم شناخت کافی از مزایا و آثار جانبی این روشها چندان رایج نیست .

بیش از 200 سال است که گاز اکسید نیتروبعنوان بیهوش کننده و ضد درد شناخته شده است و بعنوان گاز خنده آور هم نامیده می شود . بعد ها برائ از بین بردن اثر بیهوش کنندگی این گاز ؛ ماشین هوا گاز اختراع شد و سپس بجائ هوا در آن از اکسیژن استفاده شده و به نام آنتونکس معروف گردید . آنتونکس حاوئ 50% اکسیژن و 50% گاز اکسید نیترواست . گاز آنتونکس در زمان وزارت دکتر جهانشاه سالم وارد ایران شد و فرح دیبا همسر شاه سابق با استفاده از آن زایمان کرد در سال 1365 این گاز توسط شرکت درمان گاز تولید شد . و اولین تحقیقات بالینی آن در بیمارستان فیروز آبادئ تهران انجام گرفت . استفاده از گاز آنتونکس جهت کاهش درد زایمان از سال 1946 تا 1990 در بریتانیا و ایرلند رواج یافت . بصورتی که در سال 1990 در 60% زایمانهائ طبیعی از این گاز استفاده شده است در آمریکا در سال 1990 ؛ 3/5 % از زایمانها از این گاز استفاده شده است . در بیمارستان حضرت علی ( ع ) کرج در مدت 3 ماه ( شهریور – مهر – آبان ) از شروع استفاده از آن 21% از زایمانهائ طبیعی از این گاز استفاده شده است و در مقایسه با سالهائ 87-88  در همان ماهها ؛ 2% در زایمان طبیعی ارتفاء داشته است .

در صورت حل مشکلاتی از قبیل وجود متخصص بیهوشی تمام وقت – افزایش تعداد کپسول آنتونکس – شارژ به موقع کپسولها – افزایش انگیزه و موافقت کلیه متخصص زنان در جهت استفاده از آنتونکس – افزایش آگاهی  مادران باردار در خصوص روش هائ  زایمان بی درد این درصد افزایش پیدا خواهد کرد .

این گاز به سه دلیل نسبت به روشهائ دیگر کاهش درد زایمان جزء پر مصرف ترین روشها محسوب می شود .

الف ) سریع اثر بودن و دفع سریع از بدن

ب) عدم نیاز به دستگاهها و تجهیزات پیچیده و گران

ت ) عدم نیاز به وجود کادر تخصصی بطور مداوم ؛ هر چند که تجویز آن زیر نظر افراد آموزش دیده صورت می گیرد  

د ) استفاده راحتر مادر از آن

ذ ) نداشتن عوارض جدئ طبق تحقیقات انجام شده

با توجه به مزایائ گفته شده پژوهشگر آن را به عنوان روش ارجع در کنترل درد برگزیده و مورد بررسی قرار می دهد .

 

روش کار :

یک مطالعه توصیفی است و گروه هدف ما مادران باردار ترم که در فاز فعال زایمانی قرارداشته و هیچ گونه مشکلی در دوران باردارئ نداشته اند ( های ریسک نبوده ) و رضایت برائ دریافت گاز آنتونکس داشته اند .

در مدت سه ماه ( شهریور تا آبان 1389 ) 259 زایمان طبیعی در این مرکز وجود داشته که از این تعداد 55 نفر طبق شرایط پژوهش با گاز آنتونکس زایمان کرده اند . جهت سنجش شدت درد از مقیاس سنجش دیدارئ درد قبل و نیم ساعت بعد از مصرف آنتونکس مورد بررسی قرارگرفت و عوارضی که بیمار بیان کرده است ثبت گردیده است .

یافته ها :

برائ دست یابی به اهداف ؛ ابتدا پیشنهاد خرید کپسول گاز آنتونکس در کمیته زایمان صورت گرفته و بدنبال   پیگیرئ  فراوان و به دلیل کمبود بودجه از طریق  خیرین بیمارستان در خرداد ماه 89 خریدارئ گردید . و سپس جهت راه اندازئ و استفاده از گاز آنتونکس اقدامات زیر انجام گردید.

1-     استعلام از دانشکده در خصوص دستورالعملهائ موجود در رابطه با استفاده از آنتونکس ( پاسخی به استعلام داده نشده است ) .

2-     تهیه دستورالعمل و کتابچه استفاده ازگاز آنتونکس

3-     صدور ابلاغ جهت خانم دکتر نورئ ( متخصص بیهوشی ) بعنوان مسئول زایمان بی درد بیمارستان

4-     برگزارئ کلاس آموزشی برائ پرسنل مامائی توسط متخصص بیهوشی

5-     اخذ  رضایت نامه کتبی از بیمار

6-     بستن قرارداد با بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

7-     هماهنگی با متخصص زنان و بیهوشی و مسئول زایشگاه بیمارستان

8-     راه اندازئ کلینیک مشاوره و آموزش به مادران باردار در رابطه با مزایائ زایمان طبیعی و استفاده از آنتونکس

در ارتباط با هدف شماره 1 : جهت تعیین اثر بخشی آنتونکس  بر کاهش درد زایمان طبق معیار سنجش دیدارئ ؛ کاهش درد در 4/29% بصورت نسبی و 6/70% بصورت مطلق را بیان نموده اند و تحقیقات زیادئ صورت گرفته که نشان داده که مصرف آنتونکس در کاهش درد زایمان موثر است ( 2-3-4)

در ارتباط با هدف شماره 2 : جهت تعیین عوارض ناشی از مصرف گاز آنتونکس ؛ اظهارات بیمار ثبت گردیده و عوارض سرگیجه – سردرد – تنگی نفس – تهوع – استفراغ و بی قرارئ را بیان نکرده و فقط 8/5% افراد دچار خواب آلودگی ناشی از مصرف آنتونکس شده اند که با قطع آن بهبود پیدا کرده اند . که در تحقیق دکتر مجید مشاوره ائ 9/34% گزارش شده است . همچنین برروئ آپکار نوزاد تاثیرئ نداشته و باعث اینرسی رحمی در مادران نشده است         ( عوارض جدئ در مادرو نوزاد مشاهده نشده است ) .

در ارتباط باهدف شماره 3 : آمار زایمان طبیعی در ظرف سه ماه از شهریور تا آبان سال 89 ؛   259مورد( 38%) و سزارین 423 موردبه میزان  62%   بوده که در مقایسه با سال 88 و 87 در همان مدت زمان مشابه ؛ زایمان طبیعی(   36% ) و سزارین(64% ) بوده ؛که  2% ارتقاء در زایمان طبیعی نسبت به سزارین را نشان می دهد .

 

نتیجه گیرئ :

با توجه به عوارض  کمتر برائ مادر و جنین و رضایت مادران درکاهش درد زایمان با استفاده از گاز آنتونکس می توان نتیجه گرفت که ترویج زایمان بی درد با آنتونکس می تواند از درخواست سزارین الکتیو کاسته وبه کاهش آمار سزارین منجر شود .

 

 

منابع :

1-     باردارئ وزایمان ویلیامز . سال 2010.

2-     چایچی ؛ مهشید . زایمان بدون درد از رویا تا واقعیت . سایت ایران سلامت

3-     دکترنادر ( مدیر کل انجمنها ) . تاریخچه گاز آنتونکس. سایت هفته نامه سلامت . 

4-   صغیرئ ؛ مریم . ستارزاده ؛ نیلوفر. مقایسه شدت درد زایمان با و بدون مصرف گاز انتونکس و اثر آن روئ نوزاد مادران شکم اول . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ؛ دوره هشتم شماره اول بهار 1387 صفحه 62 تا 67 .

5-     مشاوره ائ؛ مجید . عموشاهی ؛ علی . بررسی عوارض مادرئ آنتونکس قبل و بعد از تجویز در زایمان بی درد . سایت دکتر علی عموشاهی . 1387.

 

بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج

معاونت درمان

فرم شماره 5 : اجزائ فعالیت هر برنامه

هدف عینی : ارتقاء زایمان طبیعی با استفاده از آنتونکس برائ زایمان بی درد  در بیمارستان حضرت علی (ع)  1389

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

واحد یا مسئول اجرا

پیش بینی هزینه به ریال

1

تعیین شاخصهائ درصد زایمان نسبت به سزارین در سال 88

   اسفند 89

-

دفتر پرستاری

 

بودجه جاری

2

مطرح نمودن نتایج ارزیابی در کمیته زایمان و پیگیرئ در خصوص روشهائ افزایش زایمان در بیمارستان  

   فروردین 89

-

دفتر پرستاری

بودجه جاری

3

پیشنهاد تهیه گاز آنتونکس جهت ترویج زایمان در بیمارستان در کمیته زایمان  ودارو وتجهیزات

    فروردین 89

-

اعضائ کمیته زایمان

-

4

 

مطالعه تکمیلی  و استعلام از دانشکده کرج درخصوص دستورالعمل های موجود

    اردیبهشت 89

خرداد 89

اعضائ کمیته زایمان

بودجه جاری

 

5

 درخواست و تهیه آنتونکس از طریق خیرین بیمارستان

      خرداد 89

-

دفتر پرستاری

13000000 ریال

6

برنامه ریزئ آموزش جهت ماماهائ زایشگاه

 

       اردیبهشت 89

خرداد 89

دفتر پرستاری-دکتر نوری

بودجه جاری

7

هماهنگی با پزشگان زنان و پیهوشی و تهیه پروتکل اجرایی

 

 نیمه دوم خرداد

پایان خرداد

کمیته زایمان-دکتر نوری

بودجه جاری

8

تهبه فرمت اخذ رضایت از  بیماران

 

خرداد

خرداد

مدارک پزشکی-دفتر پرستاری

بودجه جاری

9

اجرائ فرایند در بخش زایشگاه و ارزیابی اثر بخشی بر کاهش درد ونظارت بر اجرا

 

تیر 89

-

-زایشگاه-پزشکان متخصص زنان

بودجه جاری

10

  درخواست و پیگیری در خصوص تاییده بیمه ها

 

تیر 89

تا تایید بیمه ها

مدیریت

بودجه جاری

11

 

 

برنامه ریزئ اجرائ آموزشها به مادران باردار در کلینیک مشاوره و کلینک پرئ ناتال جهت ارتقاء سطح آگاهی مادران وخانواده (دولا)

خرداد 89یکشنبه هاوپنج شنبه ها

خرداد89

دفتر پرستاری

2000000

12

تعیین شاخص ها ومقایسه با سال 88(تعیین اثربخشی)

 

اسفند

پایان اسفند

دفتر پرستاری

بودجه جاری

درمانهای غیردارویی زایمان بدون درد

 

تهیه کننده : فاطمه مژده (سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت علی (ع) )

 

 


مقدمه:

زنان باردار معمولاً نگران دردی هستند که در طی لیبر آنرا تجربه می کنند و به این فکر هستند که چگونه با آن مقابله کنند. اغلب زنان در لیبر درد دارند اما آستانه درد و نوع آن در آنها متفاوت است. بیشتر اوقات احساس درد شبیه یک کمربندی است که در اطراف شکم و فشارنده است. بعضی  خانمها آنرا شبیه به کرامپهای شدید قاعدگی تجربه می کنند و عده ای به صورت کمردرد و در بعضی نیز بصورت دردی است که زیاد میشود و سپس فروکش می کند. پیدا کردن یک راه مناسب برای کاهش درد امکان پذیر است. مشاوره کردن با یک دکتر، ماما یا متخصص بیمارستان لازم است که در این صورت می تواند روش تولد نوزاد خود را با آگاهی در مورد آن انتخاب کند. انتخاب نوع مداخلات جهت تسکین درد به موقعیت و میل و سلامت فرد بستگی دارد. تعداد زیادی از دکترها و ماماها بدنبال یک لیبر و زایمان بدون درد هستند که ممکن است این زایمان بوسیله اثر داروها ایجاد شود یا اینکه با توجه به وضعیت زائو روش دیگری ترجیح داده شود. از آنجایی که استفاده از داروها قاعدتاً همراه با یکسری عوارض خواهد بود و بعضی از خانمها به علت مشکلاتی که دارند نمی توانند از دارو استفاده کنند و از آنجایی که روش های غیر دارویی Safe تر هستند،  لذا در این مبحث روشهای غیر دارویی که می تواند باعث کاهش و یا حذف درد در لیبر شود مورد بررسی قرار گرفته است.

 

درد در طی لیبر و زایمان:

دردهایی که مادر در طی لیبر و زایمان تجربه می کند در دو ناحیه است. در طی مرحله اول لیبر انقباضات رحمی باعث دیلاتاسیون و افاسمان سرویکس
می شود این انقباضات با تحت فشار قرار دادن شریانها و منابع ذخیره ای میومتر باعث کاهش جریان خون و در نتیجه نقص در اکسیژناسیون میومتر وایسکیمی آن می شود که همه اینها باعث تولید درد می شود. محل درد در این مرحله در ناحیه پشت و پایین ران ها می باشد. در طی مرحله اول لیبر درد از طریق اعصاب
T11,12 نخاعی و اعصاب سمپاتیک سینه ای تحتانی و کمری فوقانی به نواحی تنه رحم و دهانه رحم می رود.

در مرحله دو لیبر؛ در مرحله خروج بچه خانم دردهای نواحی پرینه و دردهای بدنی را تجربه می کند. ناراحتی پرینه نتیجه دراز شدن یا کشیده شدن بافت پرینه برای عبور نوزاد و کشش روی پریتوئن است همچنین درد در اثر اعمال فشاری که بوسیله عضو نمایش روی مثانه یا ساختمانهای حساس دیگر لگنی است روی می دهد. دردی که در محله دوم لیبر احساس می شود از طریق قطعات عصبی نخاعی 5-4 و سیستم پاراسماتیک انتقال می یابد.

در مرحله سوم لیبر پس دردهایی در مرحله زودرس Postpartumدیده
می شود که مشابه دردهای مرحله اول لیبر هستند. همچنین درد ممکن است موضعی باشد که بدنبال انبساط سرویکس و باز شدن واژن یا بافتهای پرینه اتفاق  می افتد. درد ممکن است در احشاء ، شکم ،پهلوها یا جاهای دیگر اتفاق افتد.

 

فاکتورهای ایجاد آرامش در لیبر:

1-   آماده کردن شرایط روانی مادر: بهتر است پرسنل زایشگاه «ماما» در ابتدا خود را به زن باردار معرفی کند و سعی کند یک جو آرام را بوجود آورد. این آشنایی باعث ایجاد اعتماد زن باردار به ماما می گردد و باعث می شود که او همه احتیاجات خود را با ماما در میان گذارد. حضور یک فرد ماهر که بتواند از لحاظ کلامی و فیزیکی مادر را حمایت کند می تواند نقش مؤثری داشته باشد. لازم است به زن باردار در مورد انجام هر کاری توضیح داده شود. آموزش تکنیکهای ریلاکسیشن بسیار مهم است. باید سعی شود از لغات و کلمات محبت آمیز استفاده شود. نکات مثبت به زائو گفته شود و از گفتن جنبه های منفی به مادر پرهیز شود با وجود اینکه کنترل دردها بسیار مشکل است اما ماما باید سعی کند که دلواپسی ها و نگرانی های خود را آشکار نکند چون اینکار باعث دلسرد شدن مادر و ایجاد احساس تردید زن باردار نسبت به ماما می گردد.

2-    حضور یک حمایت کننده در کنار مادر: تعداد زیادی از خانمهای باردار عصبی و زودرنج هستند که این مسئله باعث ایجاد مشکلات و ناراحتی های زیادی در طی لیبر می گردد و باعث می شود که زن باردار فکر کند که از حمایت لازم برخوردار نیست. لذا بیشتر بیمارستانها از حضور پدران، دوستان و خویشاوندان زن که او را حمایت می کنند، استقبال می کنند اما حضور همسر فرد انتخاب بهتری است همسر فرد می تواند در تمام مراحل زایمان او را همراهی کرده و از نظر روانی او را ساپورت کند.

 

 اداره کردن درد در لیبر:

جهت اداره درد در لیبر از استراتژی های دارویی و غیر دارویی استفاده
می شود که در اینجا استراتژیهای غیردارویی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم؛

 

 

استراتژیهای غیر دارویی جهت تسکین درد در لیبر:

 

1-      پوزیشن ها: «مرحله اول زایمان»

الف: ایستاده: خانم در حالت ایستاده دستهای خود را به دیوار تکیه داده و وزن خود را به جلو وارد کند. در این حالت وزن جنین بیشتر به کمر وارد می شود نه به لگن.

ب: نشسته: بصورت برعکس روی صندلی بنشیند و پاها را از قسمت زانو به جلو بیاورد ماساژ پشت در این پوزیش توسط مددکار می تواند کمک کننده باشد.

ج: سجده: در زمانی که دیلاتاسیون سرویکس کامل نشده خانم طوری روی پاهایش بنشیند که زانوها و سرپایین قرار گیرد و به شکل سجده قرار گیرد.

د: خوابیده: مخصوصاً خوابیده به پهلوی چپ که بهترین پوزیشن در طی زایمان است و خونرسانی به جنین نیز بهتر انجام می شود در این حالت می توان زیر سر و زانوی خانم بالش قرار دارد تا احساس آرامش کند.

در مرحله دوم زایمان در مرحله پوش کردن بایستی چانه را به قفسه سینه نزدیک کند و در بین انقباضات بایستی سرش را روی بالشت گذاشته و استراحت کند تا انرژی کافی بدست آورد.

 

 

2-     ماساژ:

یک روش شگفت انگیز کاهش درد؛ ماساژ است که  توسط همسر یا فرد حمایت کننده انجام می شود می توان مقدار کمی پودر تالک یا روغن از نوع گیاهی روی پوست خانم ریخته و بوسیله کشیدن یا فشار دادن و ماساژ دادن توسط دست، توپ تنیس و یا وردنه به کاهش درد کمک کرد به تصور عموم منطقه ای از انرژی در بدن وجود دارد که Padana  نامیده می شود که اگر این مناطق مورد لمس قرار بگیرد باعث تکسین درد می شود. اگر خانم درلیبراز درد کمر رنج می برد در 90% موارد ماساژ دادن مؤثر و کمک کننده است.

 

3-      کاربرد گرما:

استفاده از پتوهای گرم کننده و کمپرس گرم، وان گرم، دوش گرم یا استفاده از پد گرم و مرطوب می تواند در طول لیبر درد را از بین ببرد. کار گرما این است که جریان خون آن منطقه را زیاد می کند و باعث آرامش و راحتی می شود «از طریق از بین بردن ایسکمی عضله». همچنین گرما باعث تسکین درد کمر در پرزانتاسیونهای خلفی و یا کمردردهای عمومی ناشی از خستگی می شود.

 

 

 

4-     کاربرد سرما:

مثل لباسهای سرد و کیسه های آب یخ که ممکن است در آرامش مؤثر باشد سرما بوسیله کاهش درجه حرارت عضله و تسکین اسپاسم عضله کمک کننده است زمانی که خانم احساس گرما می کند استفاده از این روش در نواحی که درد وجود دارد کارایی بیشتری دارد گاهی اوقات خانمها دوست دارند تکه های یخ را در دهانشان بگذارند و یا آنرا جویده و بخورند گاهی دوست دارند یک اسفنج طبیعی کوچک را که همسرشان آنرا در آب سرد فرو برده است بمکد تمام این کارها
می تواند در ایجاد آرامش و یا کاهش درد آنها مؤثر باشد البته نباید از سرما در ایسکمی های شدید یا ناحیه های بی حسی استفاده کرد چون بافت در این مرحله بسیار حساس است و می تواند آسیب ببیند.

 

5-     بیوفیدبک:

یک تکنیک relaxation دیگری است که در لیبر استفاده می شود این روش بر مبنای یک پایه تئوری قرار دارد یعنی اگر فرد بتواند سیگنالهای فیزیکی بدنش را بشناسد می تواند بعضی از نتایج فیزیولوژیک را تغییر دهد. در هر حال سیگنال و پیامی که زن می فرستد با درد او در ارتباط می باشد. زنانی که این روش را امتحان می کنند باید تحصیل کرده باشند و از قبل از این روش آگاهی داشته باشند و آموزش دیده باشند و بدانند که چگونه می توان از طریق بیوفیدبک درد خود را کاهش دهند و به آرامش برسند.

 

6-      طب سوزنی یا اکوپونکچر:

این روش درمانی یکی از روشهای طب سنتی چین می باشد بنا به اعتقاد چینی ها یک انرژی به نام انرژی حیات یا نیروی زندگی بنام «چی» در بدن انسان وجود دارد که از اتصال جسم، فکر و روح بوجود آمده است. این نیرو اگر در جریان باشد تمام فرایندهای حیاتی در حالت نظم و هماهنگی قرار می گیرند. بر طبق نظریه چینی ها انرژی حیات یا «چی» در کانالهایی در بدن به نام مریدین در حرکتند و عملکرد بدن را تنظیم می کنند. تعداد این کانالها 14 جفت می باشد که در ارگانهایی مثل: ریه، روده بزرگ، معده، طحال، قلب، روده کوچک، مثانه، کلیه، کیسه صفر، کبد، سان جیائو «گرم کننده سه گانه»، پریکاردیوم، دومای «در خط وسط در پشت» و رن های «در خط وسط در جلو در جریان هستند. این ارگانها هر کدام دارای دو جفت کانال هستند که یک کانال  در تخفیف و دیگری در تقویت فعالیت ارگان نقش دارند طبق این نظریه  اکثر بیماریها ریشه در اختلال جریان «چی» در کانالها دارد. در صورت تضعیف انرژی حیاتی در یک ارگان، عملکرد آن ارگان ناقص یا معیوب خواهد شد و چنانچه افزایش جریان ارگان را داشته باشیم فعالیت آن ارگان زیاد می شود. این تئوری مبنای علل ایجاد بیماری در طب سنتی چین
می باشد. اعتقاد بر این است که در قسمتهایی از بدن که کانالها به سطح بدن
می رسند نقاطی ایجاد می شوند که این نقاط سه بعدی بوده و نه تنها در سطح پوست واقع می باشند بلکه در بافتهای زیرین نیز نفوذ می کنند، اهمیت این نقاط اینست که وسیله ای برای دسترسی به کانالها می باشد و در صورت تحریک این نقاط می توان باعث تعادل جریان «چی» در کانال و بهبود بیماری شد. در طب سوزنی نقاط توسط سوزنهای فولادی ظریف، قابل انعطاف، غیر قابل شکستن و با طول
Cm10-1 و قطر mm 5/0-2/0 تحریک می شوند. بیمار باید در وضعیت خوابیده قرار گیرد و نفس عمیق کشیده و از حرکت کردن خودداری کند. در خانمهای باردار سعی
می شود با استفاده از این روش تا حدودی درد را کاهش داد. از این روش زمانی
می توان استفاده کرد که خود زائو قبول کند که این روش می تواند درد وی را کاهش دهد. در این روش ممکن است که احساس درد اصلاً متوقف نشود اما شدت آن کاهش یابد. همچنین این روش باعث کاهش تهوع در لیبر نیز می شود کسی که این کار را انجام می دهد باید با لیبر و زایمان آشنایی داشته باشد.

 

7-     طب فشاری یا Acupresstur:

شاخه ای از طب سوزنی است که پایه و اساس آن نیز بر مبنای فلسفه پزشکی سنتی چین بنا نهاده شده است. در این روش از همان نقاط طب سوزن استفاده می شود اما به جای سوزن فلزی از انتهای انگشتان و کف دستها استفاده می شود که برای اثر بیشتر از خانمها می خواهیم که تنفس خود را هماهنگ کنند. این نقاط در شانه ها، پائین کمر، لگن، ناخنها، مچ پا، انگشت کوچک پا، کف پاها، و نقاط ساکرال می باشد. این نقاط فشاری قابلیت افزایش تراکم گیرنده های نرونی و افزایش هدایت الکتریکی دارند حال اگر بر روی این نقاط فشار همراه با سرما یا گرما وارد کنید «موکسی بوسشن با گیاه و لگاریس» می توانیم درد را کاهش دهیم. کاربرد این روش در حاملگی شامل: کاهش استرس، کاهش درد، تحریک زایمان و حتی تغییر وضعیت جنین از حالت بریچ به سفالیک و می باشد. موثرترین اکوپرشر به تئوری Control gate و افزایش هدایت در سطح اندورفینها نسبت داده شده است. بهترین کاربرد اکوپرشر زمانی است که روی پوست بدون لوبریکانت بکار برده شود.

 

8- هیپنوتیزم:

هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی حالتی شبیه به خواب است که در نتیجه تلقین روانی ایجاد می شود. از آنجایی که برای هیپنوتیزم نیاز به آرامش و تمرکز طرفین است لذا باید زائو سعی کند که قبل از شروع هیپنوتیزم به آرامش جهت تمرکز برسد. از تکنیک هیپنوتیزم در لیبر جهت relax کردن استفاده می شود. بعضی از زنان وقتی وارد مراحل عمیق این روش می شوند قادرند بدون هیچگونه دردی فورسپس گذاریهای زایمانی یا سزارین را تحمل کنند. شخص هیپنوتیزم کننده باید به تمام کارهایی که در طی زایمان قرار است انجام شود آشنایی داشته باشد.

 

9-Aromatherapy «خوشبو درمانی»

خوشبو درمانی، درمان با بوی خوش است. در این روش از روغن ها، شیره گیاهان، علفها و درختان استفاده می شود. گزارش شده است که استفاده از چای سبز و بخور تا حدودی در کاهش درد زایمان مؤثر است. اسطور قدوس، زاج و برکاموت برای ریلاکس کردن بیشتر استفاده می شود همچنین می توان چند قطره از آنها را درون یک وان با آب گرم و یا یک ظرف آب گرم ریخت به منظور خیس کردن کمپرسهایی که برای بدن استفاده می شود. همچنین از لامپهای خوشبو کننده که هوای اتاق را معطر می کنند نیز استفاده می شود.

 

10-تحریک الکتریکی اعصاب ترانس کوتانئوس:

در این روش دو جفت الکترود روی دو طرف قفسه سینه یا دو طرف ناحیه خاجی نخاعی قرار داده می شود این الکترودها جریان الکتریکی مداوم و حقیقی متوسطی را از یک باتری به بدن منتقل می کنند. در خلال یک انقباض ایمپالسهای درد تولید شده و توسط اعصاب منتقل می شوند با استفاده از این روش این ایمپالسها بلوک می شوند یعنی خانم با هر انقباض دکمه کنترل را فشار داده و درد را به صورت سوزش و یا وزوز احساس می کند و یا حتی ممکن است که دردش کاملاً تسکین پیدا کند. استفاده از وضعیت تحریک الکتریکی اعصاب ترانس کوتانئوس هیچ خطری برای مادر و جنین ندارد و با کاهش و یا حذف نیاز به آنالژزی و احساس کنترل همراه است.

 

11-Lamaze method:

روش لاماز «روانی پیشگیرانه» جدا از روش Pauloc بر مبنای
وضعیت های کلاسیک رشد کرده است بر طبق روش لاماز درد یک پاسخ شرطی است بنابراین خانمها می توانند شرطی شوند نه اینکه درد را در لیبر تجربه نکنند. در روش لاماز خانمها شرطی می شوند که به جای اینکه داد و فریاد کنند و کنترل درد را از دست دهند با کنترل شل کردن عضلات و الگوی تنفسی انقباضات رحمی را ضعیف جلوه دهند. این استراتژی همچنین شامل تمرکز روی یک نقطه مرکزی مثل تابلوی مورد علاقه و زیبا و یا یک الگو است که این تمرکز باعث می شود که راههای عصبی مشغول شوند و به تحریک دردناک پاسخ ندهند. خانم می آموزد که مادامی که یک گروه از عضلات ویژه اش را منقبض می کند عضلات غیرگرفتار خود را شل کند او در لیبر با شل کردن عضلات غیرگرفتار مادامی که رحمش انقباض دارد این کار را عملی می کند.

اگر کنترل ادامه داشته باشد باعث می شود که تجربه زایمان خوشایند باشد آموزش دهندگان لاماز عقیده دارند که تنفس سینه ای دیافراگم را بالا می برد و باعث کمتر شدن درد انقباضات رحمی می شود به این ترتیب که محیط اطراف رحم را توسعه بیشتری می دهد. الگوهای تنفسی سینه ای مطابق با شدت Contraction ها و پیشرفت لیبر متغیرند. آموزش دهندگان همچنین سعی می کنند که ترس مریض را از بین ببرند که از طریق افزایش دادن اطلاعات خانمها از عملکرد بدنشان و نوروفیزیولوژی درد این کار را انجام می دهند.

 

 

 

12-روش Dick-Read:

برای جایگزین کردن ترس ناشی از عدم آگاهی، در روش Dick – Read برای خانم کلاسهای آموزش ترتیب داده و در این کلاسها به خانم اطمینان می دهند اطلاعاتی راجع به لیبر و زایمان به خانم می دهند این کلاسها شامل تمرین در سه تکنیک است؛ تمرینهای فیزیکی برای آماده کردن بدن برای لیبر، ریلاکس کردن هوشیاری و الگوهای تنفسی.

ریلاکس کردن هوشیاری باعث شل شدن پیشرونده گروهی از عضلات در تمام بدن می شوند. بعضی از زنان بین انقباضات به خواب واقعی فرو می روند.

الگوهای تنفسی شامل تنفسهای شکمی در طول لیبر است. البته تنفس سطحی در پایان مرحله اول لیبر انجام می شود تا تنفس برای مرحله دوم لیبر نگه داشته شود. آموزش دهندگان روش Dick-Read همچنین معتقدند که وزن عضلات شکمی باعث انقباض رحم در نتیجه باعث افزایش درد می شود. به خانم آموزش داده می شود که عضلات شکمی خود را به سمت بالا فشار دهد تا رحم او در طی انقباض به سمت جلو رود، این بالا رفتن عضلات شکمی باعث می شود که انقباضات رحمی دیرتر اتفاق بیافتد.

 

13-روش Bradley:

روش برادلی معمولاً «زایمان بوسیله حمایت همسر» نامیده می شود و بر پایه مشاهداتی که روی رفتار حیوانات دیده شده ابداع گردیده است. در این روش تأکید براستفاده از کنترل تنفسی و تنفس شکمی و تشویق به شل کردن عمومی بدن می شود . شوهر نقش فعالی را در کمک کردن به خانم برای شل کردن بدن و استفاده صحیح از تکنیکهای تنفسی را بر عهده می گیرد. این روش به فاکتورهای محیطی مثل: تاریکی، تنهایی و آرامش برای بوجود آوردن یک تجربه طبیعی بسیار اهمیت دارد.

 

14-تکنیکهای شل کردن و تنفس:

روش تمرکز حواس و منحرف کردن حواس از درد شکلی از مراقبت است که برای تسکین درد مفید است بعضی از خانمها در اتاق لیبر به اشیاء مورد علاقه شان مثل یک عکس فکر می کنند و در طی انقباضات توجه خود را متوجه آن شی ء می کنند. روش های دیگر ثابت کردن توجه آنها روی بعضی از اشیاء در اتاق لیبر است و در هر کدام از این موارد با شروع انقباضات آنها روی اشیاء متمرکز می شوند  تا احساس درد خود را کاهش دهند. پرستار با روش تجسم ، خانم را تشویق می کنند که حواس خود را روی یک منظره زیبا و یا مکانی که در آن احساس راحتی می کند و یا کاری که دوست دارد انجام دهد متمرکز کند. او می تواند تخیل کند که در باغ قدم می زند و یا یک تنفس انرژی زاو شفابخش دارد و بدون هیچ گونه ناراحتی و فشاری تنفس می کند. این تکنیکها با ایجاد فیدبک شلی؛ به خانم کمک می کند که بیشتر از اینکه با انقباضات خود مقابله کند با آنها راه بیاید و سازگار شود. فرد حمایت کننده که این روش را مانیتورینگ می کند به خانم می گوید که چه موقع تکنیک تنفسی را شروع کند. در یک مکانیسم فیدبک معمولی خانم و آموزگار او کلمه «آرامش» را در شروع هر انقباض و در تمام اوقاتی که او نیاز دارد تکرار می کنند.

 

15-تکنیک تنفسی:

راههای مختلفی برای انجام زایمان بدون  استرس که وجود دارد که شامل تکنیکهای تنفسی مختلفی هستند که شامل: تنفس پاک، تنفس آرام، تنفس گام به گام متغیر، تنفس گام به گام الگویی (اصلاح شده) می باشد.

تنفس پاک: خانم از طریق بینی آرام نفس کشیده و از دهان خارج می کند این نوع تنفس در ابتدا و انتهای هر انقباض استفاده می شود.

تنفس آرام: تقریباً 8-6 تنفس در دقیقه است تعداد آن کمتر از نصف تعداد تنفس طبیعی می باشد.

روش انجام تکنیک: یک دم سپس می شمارد 2،3،4/ یک بازدم و می شمارد 2،3،4/ دم 2،3،4/ بازدم 2،3،4.

تنفس گام به گام متغیر: تقریباً 32 تا 40 تنفس در دقیقه است. تعداد آن بیش از دو برابر تنفس طبیعی است.

روش انجام تکنیک: دم، بازدم/ دم، بازدم/دم، بازدم/دم، بازدم/..

روش دیگر که بسیار متغیر و سازگار است. در این روش خانم ممکن است ترکیبی از تنفس آهسته و متغیر را استفاده کند. از تنفس آهسته برای شروع و پایان انقباضات استفاده کند، و از تنفس متغیر برای پیکهای بسیار قوی استفاده کند. این تکنیک انرژی را ذخیره می کند. خستگی را کم می کند و خطر هیپرونتیلاسیون را کاهش می دهد.

تنفس گام به گام الگویی: (مقدار کمی اصلاح شده است) در این روش به تمرکز بیشتری نیازاست و شامل چند نوع زیر می باشد:

a: الگوی تنفس 3 به یک:

در این روش 3 بار متوالی دم و بازدم را انجام می دهد؛ دم، بازدم/ دم، بازدم/دم، بازدم/.این روش در طی انقباضات تکرار میشود.

B: الگوی تنفسی 4 به یک:

در این روش 4 بار متوالی دم و بازدم را انجام می دهد و سپس یک دم را انجام می دهد:

دم، بازدم/دم، بازدم/دم، بازدم/دم، بازدم/.

بعضی از افراد دوست دارند که الگوی تنفسی را با آهنگ انجام دهند «آمریکایی ها» مثل تکرار عبارت من فکر می کنم، من می توانم/ من فکر می کنم، من می توانم.

یا اینکه بعضی ها دوست دارند روی الگوی هرمی کار کنند. مثلاً اینگونه بشمارند:

1:1،2:1،3:1،4:1،5:1،4:1،3:1،2:1،1:1

 

 

C: صحبت آموزش دهنده:

این تکنیک باعث انحراف حواس خانم از درد می شود و بدین طریق به خانم کمک می کند که انقباضات خود را کنترل کند. با علم به اینکه هر زایمان در جای خود متفاوت خواهد بود و خانم نیاز به این دارد که تکنیک تنفسی خود را با زایمان هماهنگ کند، همه تکنیکها با یک تنفس تمیز کننده شروع می شوند و با یک تنفس عمیق خارج کننده پایان میپذیرند برای کمتر کردن انقباضات معمولاً تنفس شکمی را استفاده کنیم که تعداد تنفسهای خانم را به نصف می رساند و زمانی که خانم نمی تواند به مدت طولانی قدم بزند یا حرف بزند استفاده میشود با افزایش دفعات و قدرت انقباضات خانم اغلب به یک تکنیک ترکیبی نیاز دارد.

در مرحله اول لیبر تکنیک تنفسی می تواند باعث شلی عضلات شکمی شود و از این طریق اندازه حفره شکمی را افزایش دهد این کم شدن ناراحتی بوسیله کم شدن اصطحکاک بین رحم و دیواره شکم در طی انقباضات بوجود می آید.

در مرحله دوم لیبر تنفس برای افزایش فشار شکمی استفاده میشود و از این طریق به خروج نوزاد کمک می کند این همچنین می تواند برای ریلاکس کردن عضلات پودندال برای جلوگیری از خروج سریع نوزاد نیز استفاده شود.

 

16-موزیک:

موسیقی ضبط شده و یا زنده ریتم تنفسی را آرام می کند و در طی لیبر آرامش بیشتری ایجاد می کند و به این وسیله اضطراب، استرس و درد را کاهش می دهد. خانمها باید تشویق شوند تا موسیقی، نوار یا CD نوازنده مورد علاقه خود را همراه خود به بیمارستان یا مرکز زایمان بیاورند. استفاده از گوشی ممکن است اثر بخشی موزیک را بیشتر کند چون دیگر صداها را حذف می کند. مطالعات نشان داده است که زنانی که به امواج اقیانوس و موزیکهای جدید گوش می دهند نسبت به زنانی که تنها ازتکنیکهای آرامبخشی استفاده کرده اند. بهبودی بهتری در پاسخهای آرامبخشی شان بوجود می آید.

 

17-Water thrapy:

Water thrapy شامل حوضچه شنا، حمام دوش و جکوزی است که در آنها از آب گرم استفاده می شود. امروزه برای بیشتر تولدهای جدید ازیک واحد شستشو (وان آب) با هوای فشرده استفاده میشود. غوطه وری در آب با یا بدون هوا ی فشرده باعث کاهش تولید آدرنالین شده و اضطراب و ناراحتی زن را کم می کند و با افزایش در سطح اکسی توسین واندورفین باعث تحریک Contraction های رحمی و کاهش احساس درد می شود. برخورد حبابهای آب به نیپل آنرا تحریک کرده و باعث زیاد شدن اکسی توسین می گردد اما این مسئله باعث تحریک زیاد رحم نمی شود.

جهت استفاده از حمام (وان) یا جکوزی توصیه می شود که در طی اکتیوفاز باشد زیرا استفاده از این روش در طی فاز نهفته باعث کندشدن انقباضات مؤثر و گاهی متوقف شدن آنها به صورت موقتی می شود. دمای آب بایستی 37 c یا کمتر باشد در موارد استثنائی هنگامی که درجه حرارت آب 36.3-36.9 c بود درجه حرارت رکتال نوزاد تفاوت مهمی بین دو گروه از (زایمان در آب  و زایمان در خشکی) نداشت.

در صورتی که اثر آب درمانی در طی پروسه لیبر مناسب باشد خانم می تواند شروع به نوشیدن مایعات کند، همراه با آداپته شدن زن با آب درمانی دفع ادرار و کاهش فشار خون اتفاق می افتد. میزان FHR باید توسط دستگاه داپلر، فتوسکوپ یا دستگاه مونیتور خارجی کنترل شود. استفاده از مونیتورینگ داخلی جنین در خلال آب درمانی (جکوزی) کنتراندیکاسیون دارد، پرده آمینون زن ممکن است سالم یا سوراخ باشد اگر سوراخ باشد مایع باید شفاف و بدون مکونیوم باشد.

محدودیت زمانی برای ماندن زن در وان وجود ندارد و اغلب زنها تشویق به ماندن در وان به مدت طولانی می شوند چنانچه زن باید در فواره آب درمانی (جکوزی) به مدت 30-60  بماند بعد از تقریباً 2 ساعت از اثر آب درمانی که گذشت به نظر می رسد که انقباضات کمتر شده و نزول به طور اتفاقی یا ناگهانی متوقف می شود.

اگر درجه حرارت زن و FHR افزایش یابد آب به تقاضای مادر یا ماما سرد می شود. درجه حرارت ممکن است بعد از زمان کوتاهی از دوش گرفتن کمی بالا بماند، در این مواقع به وی بستنی یا نوشیدنی سرد می دهیم.

استفاده از روش آب  درمانی می تواند باعث زیاد شدن اثر ریلاکسیش شود و منجر به کاهش درد پشت و شکم زن شود در یک مطالعه که از تاریخ 1.1.98 تا 3.9.2002 در بیمارستان Zhojmo انجام شد دو گروه از زنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. گروه A، 70 نفر از زنانی بودند که زایمانشان در آب انجام شد و گروه 70.B نفر از زنانی بودند که به صورت روتین زایمان کردند. زنان گروه B هیچگونه کنترا اندیکاسیون جهت زایمان در آب نداشتند. این دو گروه از نظر مراحل زایمانی، انجام اپی زیوتومی، هیپوتونی رحم و خونریزی مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج: 98.5  درصد اززنان گروه A زایمان در آب را انجام دادند.

مرحله اول زایمان هر گروه با هم تفاوت معناداری نداشت ولی مرحله دوم زایمانی گروه B طولانی تر از گروه A بود که این امر ناشی از اثر تسکین آب گرم بر روی گروه A بود. نوزادان متولد شده از هر دوگروه زنان اختلاف جسمی واضحی نداشتند تنها درجاتی ازسیانوز در نوزادان گروه A مشاهده شد. میزان اپی زیاتومی در زنان گروه A حدود 60% کمتر بود. از نظر خونریزی ها، رحم  هیپوتون، و عفونتها نتایج یکسان  حاصل شد.

 

نتیجه:

با توجه به روشهای گفته شده این طور به نظر می رسد که یکی از ارکان مهم برای تخفیف و یا تضعیف درد، احساس آرامشی است که خانم باردار از وضعیت موجود در خود احساس می کند. پس اگر بتوان به هر طریقی برای خانم یک محیط و وضعیت آرامش بخش ایجاد کرد که اضطراب و استرس او را کم کند، توانسته ایم درد او را کاهش دهیم. مثلاً حضور یک حمایت کننده مثل همسر، بالا بردن اطلاعات خانم در مورد زایمان و روند آن و یا پوزیشن هایی که خانم در آن حالت احساس آرامش می کند.

علاوه بر این ما باید کاری کنیم که اعتماد خانم باردار به ما زیاد شود و به روشی که قرار است برای کاهش درد وی از آن استفاده کنیم اعتقاد پیدا کند. این خود باعث تلقین در وی شده و نتیجه کار را بهبود خواهد داد. البته بعضی از روشها نیز با تغییراتی که در بافتها، عروق و یا با ترشح بعضی مواد مثل اندورفین ها و یا با فعال نگه داشتن سایر نرونها درد را کاهش می دهند. مثل گرما، سرما، Wather trapy و

تجربه ثابت کرده است که در صورت امکان اگر بتوان انتخاب نوع روش را به عهده خود خانم گذاشت می توان نتیجه بهتری گرفت چون در این مورد خانم همکاری بیشتری خواهد کرد و علاوه بر این خود خانم می داند که چه روشی برای او مناسب است مثلاً بعضی ها به موسیقی علاقه دارند و بعضی همیشه برای کاهش درد خود از گرما استفاده می کرده اند.

نهایتاً اینکه اگر بتوانیم به جای روشهای دارویی، روشهای غیردارویی را جایگزین کنیم علاوه بر اینکه عوارض دارویی را حذف کرده ایم کنترل درد را نیز بدست خود خانم داده ایم و او را در کاهش دادن درد شریک کرده ایم. با این کار احساس مثبت بودن به خانم داده و توانایی مقابله با درد را پیدا می کند.

 

 

 


Refrence:

1.      mathernity woman’s health care.

2   .www.htm. 

 

ایدز و بارداری

 

مقدمه:

در سال 1981 میلادی نوعی بیماری ناشناخته در امریکا گزارش گردید عامل این بیماری نوپدید که در سال 1983 توسط محققین انستیتو پاستور فرانسه مشخص گردید ویروس HIV و بیماری مذکور را ایدرز نامیدند موج گسترده نگران کننده این بیماری به سرعت مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تمامی کشورهای جهان را آلوده کرده است این بیماری لا علاج و خانمانسوز که ایدز یا بلای قرن نامیده میشود با سرعت غیر قابل تصور به تهدید سلامت کلیه جوامع پرداخته به گونه ای که تلفات ناشی از این بیماری تا آخر قرن حاضر بیش از تلفات وبا و طاعون در قرن نوزدهم بوده است طبق براورد های سازمان جهانی بهداشت تا دسامبر 2001 میلادی حدود 63 میلیون نفر در جهان به ویروس HIV مبتلا شده اند تعداد فوت شدگان بر اثر این عفونت بالغ بر 22میلیون نفر بوده است سرعت رشد آلودگی در آسیا چند برابر سایر قاره ها است و ایدز تا سال 2020میلادی همچنان اولین علت مرگ خواهد بود اگر این زن آلوده به HIV باردار شود،35%احتمال انتقال ویروس به نوزاد وآلوده شدن کودک وجود دارد هر ساله بیش از 000/700 کودک از طریق والدین خود آلودگی به HIV را دریافت می کنند حدود 20- 15 درصد در طی مدت بارداری،50%درزمان زایمان و33%در طی دوره شیرخوارگی آلودگی را دریافت می کنند.انتقال مادر به کودک به عنوان انتقال عمودی هم یاد

 که ممکن است از طریق راههای زیر رخ دهد :Vertical transmission می شود

1- قبل از تولد

2- طی زایمان

3- بعد از تولد از طریق شیر مادر

استفاده از داروهای ضد رتروویروسی یکی از عواملی هستند که از انتقال HIV از مادر به جنین جلوگیری می کنند.

میزان انتقال بیماری بدون مداخله 45-25%خواهد بود وبا مداخلات این میزان به2%میرسد.

 

توصیه های قبل از بارداری در زنان مبتلا به HIV

اگر شما یک زن مبتلا به HIV مثبت هستید قبل از اینکه باردار شوید متخصص زنانی را انتخاب کنید که با مراقبت HIV بیشتر آشنا باشند او می تواند راههایی را برای حامله شدن به شما توضیح دهد که برای همسر شما حداقل خطر را داشته باشد.همچنین مصرف سیگار ومشروبات را متوقف کنید همه اینها میتواند اثرات منفی روی سلامتی شما وفرزندانتان داشته باشد.ار ویتامین – اسید فولیک و کلسیم تا موقع حامله شدن استفاده کنید که این داروها میتواند نواقص نوزادی را کاهش دهد

 

توصیه های حین بارداری

هر زن حامله HIV مثبت باید برای درمان آن اقدام شودابتدا باید تحت نظر اعضا تیم بهداشتی که آگاه با پیشرفتهای اخیر در مورد پیشگیری از انتقال بیماری از مادر به کودک هستند،

قرارگیرندواین افراد شامل متخصص زنان –اطفال-ماماودیگرگروههای حمایتی می باشد.بنابراین مسئولان بهداشتی باید قادر باشندتا بهترین انتخاب را برای شما وفرزندتان در نظر بگیرند.ممکن است که تصور کنید که سلامت فرزندتان مهمترین مسئله است اما سلامت شما هم به همان میزان مهم است شما باید همان مراقبتهای استاندارد موجود که برای هر زنی که تصمیم به حاملگی دارد یا هم اکنون حامله است را دریافت کنید.

درمان برای همه زنان HIV مثبت پیشنهاد می گردد مطالعات نشان داده درمان HIV خطر انتقال از مادر به کودک حتی برای مادران با سطوح ویروسی کم ، کاهش میدهد.انتقال از 10% درزنان درمان نشده به کمتر ار1%در زنان درمان شده می رسد.   

  انجمن HIV بریتانیا در مورد زنان با    CD4  بالا پیشنهاد زیر را میدهد

 1-استفاده از درمان ضد ویروسی سه گانه کوتاه مدت (   START )که این درمان از سه ماهه دوم از هفته 28-20 حاملگی شروع می گردد وبعد از زایمان متوقف میشود.

2-استفاده از AZT  تک درمانی و استفاده از روش سزارین در زایمان ودر نهایت هر زمانی از حاملگی با هر میزان از CD4  باید درمان شروع گردد ولی میزان دارو بستگی به سطح CD4  وزمان تشخیص حاملگی دارد.

نتایج مطالعات نشان داده که با اجرای استانداردهای خوب مراقبتی کمترین نتایج زیان آور در زنان حامله HIV مثبت وجود داشته است.داروهای ضد رتروویروسی در سه ماهه اول بارداری به علت ایجاد ناهنجاری در نوزاد ویا تشدید تهوع واستفراق حاملگی ،بهتر است داده نشود.

 

توصیه هنگام زایمان

برای کلیه زنانی که مدارکی دال بر HIV مثبت ندارند باید تست سریع HIV (  RHIV ) جهت تشخیص HIV داده شود تا دمان سریعا صورت گیرد.در زنانی که HIV مثبت هستند در طی لیبر و هنگام زایمان داروی ضد رتروویروسی داده میشود اگر زن حامله در لیبر هرگز داروی HIV دریافت نکرده اند چند روش برای جلوگیری از انتقال ویروس وجود دارد:

1- تزریق داخل وریدی     AZT  به مادر در طی لیبر ودادن     AZT  به نوزاد برای 6هفته اول تولد.

2-یک تک دوز دارو  viramune   به مادر در شروع لیبر وبه نوزاد در عرض 48 ساعت اول تولد.

3-رژیم تک دوز      viramune      به مادر ونوزاد به اضافه تزریق   AZT   داخل وریدی به مادرطی لیبروتا 6هفته اول تولد به نوزاد.

بلافاصله بعد از تولد نوزاد تست آزمایشگاهی برای مادر پیشنهاد می گردد(شمارش   CD4   -سطح ویروس HIV وهموگلوبین) برای تعیین نوع HIV مادر.همچنین انجام تست تشخیصی PCR     )  polymerase  chain reaction  ) وضعیت نوزاد را سریعتر مشخص میکند وآزمایش HIV آنتی بادی تا 18 ماهگی پاسخ دقیقی نمی دهد.

 

برای نوزادان متولد شده از مادر HIV مثبت که قبل یا طی بارداری داروی HIV دریافت نکرده اند،مصرف AZT  در عرض 12-6 ساعت اول تولد تا 6 هفته بعد از زایمان.بعضی از پزشکان پیشنهاد می کنند همراه با  AZT  داروهای ضد HIV دیگری هم شروع شود بویژه اگر مادر بعنوان مقاوم به  AZT  شناخته شده باشد.

پروتکل درمانی  AZT   برای جلوگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد:

1- مصرف  AZT 300میلیگرم دو بار در روزیا (200میلیگرم سه باردرروز)در طول حاملگی

2-تزریق داخل وریدی   AZT   به مادر  درطی لیبر با دوز اولیه2میلیگرم به کیلوگرم وادامه به صورت انفوزیون1میلیگرم به  ازای هرکیلوگرم در ساعت تا موقع زایمان

3-دادن شربت AZT   به نوزاد به میزان 2 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم هر 6ساعت از 12-6 ساعت  پس از تولد تا6هفته اول زندگی(اگر نوزاد شربت را نمی تواند بخورد باید داخل وریدی داده شود)

در ارتباط با روش زایمانی مطالعات نشان داده که مبزان انتقال HIV از مادر به کودک برای افرادی که درمان را شروع کرده وسطح ویرال آنها کم است زایمان واژینال ودر افرادی که سطح وبرال آنها بالاتر از1000باشد سزارین به روش غیر تهاجمی (                              Bloodless  Cesarean - SECTION)کمتر میباشد.\

 

شیردهی و HIV

HIV در شیر مادر هم یافت شده است ودر زنان آلوده به HIV اگر دسترسی به شیر مطمئن جایگزین داشته باشند توصیه میشود که به نوزادشان شیر خودشان را ندهند بدون هیچ مداخله درمانی،میزان انتقال HIV از مادر به نوزاد در زنان HIV مثبتی که فرزندشان را شیر نمی دهند25-15% است ودر زنان HIV مثبتی که فرزندشان را شیر می دهند 45-25% میباشد .در صورتی که مادر HIV مثبت است ،برای شیردهی به نوزاد قدم اول بایستی به جایگزینی ها فکر کند.تنها فرمول انتخاب غذای جایگزینی برای کودک شیر خوار این است که مادر به آب آشامیدنی تمیز وسالم برای حداقل 6ماه بدون مشکل داشته باشد.جایگزینی های دیگر شامل دسترسی به شیر تبدیل شده وپاستوریزه حیوانی ویا شیردهی توسط زن شیرده دیگری که سالم است می باشد.

اگر هیچکدام از این راهها و جایگزینی ها در دسترس،مطمئن وبا دوام نبود توصیه شده است که مادران نوزادان شیرخوار خود را فقط برای مدت 6ماه شیر بدهند اگر یک مادر آلوده بهHIV زمان طولانی تری به نوزاد خود شیر بدهد خطر بیشتری کودک را تهدید خواهد کرد. نوزادانی که به مدت 6ماه از مادر آلوده تغذیه میشوند تنها به میزان یک سوم اطفالی که به مدت 2 سال تغذیه میشوند در معرض خطر آلوده شدن به HIV قرار دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE

 

1-Creagh،T.(2006) Pregnancy and HIV.

2-Dimitris Rigopoulos(2007).AIDS in pregnancy

3-File: /G: /                .htm.

4-File:Zistpooya zids.htm.4 october 2006

5-Florida،M.Tamburrini،E.at all.(2007). Pegnancy outcomes and antiretroviral treatment in a national cohort of pregnancy women with HIV.BJOG 114(7):896-900.

6-Ram Yogev.James P.(2006).Opportunities to prevent HIV transmission in newborns.Pediatrics Vol: 118(1):436-437

7-Read JS،Cahn P،(2007).Management of human immunodeficiency virus-infected pregnant women at latin American and Caribbean sites.Obstet Gyncol.Jun؛109(6):1358-67.

8-WWW.HIV،Pregnancy &women،s health .July(2007).Prenatal care and HIV treatment.

 

مدیریت صرع قبل،حین وبعدازبارداری درزنان مصروع

نویسنده گان  1- - فاطمه مژده   (سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت علی ع ) *

                 2- مریم حیدری   (کارشناس مامایی بیمارستان حضرت علی ع )

                3 -طاهره سجادی راد(کارشناس ارشد مامایی بیمارستان حضرت علی ع)

مقدمه

اغلب افراد مصروع می توانند ازدواج کنند وفرزندان سالمی داشته باشند واززندگی فعال وپرثمری لذت ببرند.این درحالی است که درگذشته بعلت نگرش وبینش غلط نسبت به این بیماری،افراد مبتلا به صرع دچار مشکلاتی در فعالیتهای اجتماعی بخصوص ازدواج بودند.     

 تا کنون به طوردقیق تاثیرصرع،حملات تشنجی وداروهای ضد صرع بر حاملگی شناخته نشده است ،لیکن اکثر خانمهای مبتلا به صرع دوران بارداری طبیعی را طی کرده وزایمان بی خطری خواهند داشت.دکتر ابوالهری میزان حملات مصروعین رادردوران حاملگی 50%بدون تغییر-20تا30%با تشدید و10تا20%همراه باکاهش تعداد حملات ذکرکرده است.               

  صرع یکی از حادترین بیماریهایی است که پزشک متخصص زنان با آن مواجه میشود و از هر 20 نفری که تحت مراقبتهای کلینیکی هستند بر یک نفر از آنان اثر میگذارد و یا حاملگی با صرع 5% کل حاملگی ها را شامل میگردد . بیماری صرع حدود 25% خطر بدنیا آوردن بچه ناقص الخلقه را نسبت به افراد باردار دیگر که حدود 2 تا 3% است افزایش میدهد و این خطر برای زنان مصروعی که از داروهای ضد تشنج استفاده میکنند تا حد اکثر سه برابر افزایش پیدا میکند ( با این وجود 90% بچه هایی که از زنان مصروع متولد میشوند طبیعی و نرمال هستند ) همچنین احتمال مواجه شدن بچه های این گونه زنان به مسا ئل و مشکلات بعد از تولد از قبیل تضعیف بنیه و علائم پرهیز از غذا بیشتر از نوزادان دیگر است .

 

توصیه های قبل از بارداری در زنان مصروع                                                        

 1- مشاوره قبل از بارداری تحت نظارت پزشک متخصص جهت برآورد سابقه خانوادگی و تشخیص نوع صرع الزامی است.                                                                     

   2- جهت آن دسته از زنان مصروعی که به مدت 2 سال تشنج نکرده اند به مدت سه تا 6 ماه قبل از بارداری از داروهای ضد تشنج استفاده نکنند .                                               

   3- جهت آن دسته از زنان مصروعی که در ظرف 2 سال تشنجات آنان توسط دارو کنترل گردیده قبل از بارداری برنامه دارویی خود را از چند دارو به یک دارو تغییر دهند .             

 4- مقدار مصرف دارو برای هر زن باید در پایین ترین حد امکان و در ضمن جلوی تشنج را بگیرد ، تجویز گردد ( هر چه میزان مصرف داروهای ضد تشنج افزایش یابد تعداد نقص عضو ها نیز افزایش پیدا میکند . از حدود 3% زنانی که فقط یک دارو استفاده میکنند تا 23% از آن هایی که چند دارو استفاده میکنند ، افزایش می یابد )                                                   

 

توصیه های حین بارداری در زنان مصروع                                                      

 1- میزان مصرف دارو بر حسب شرایط پزشکی زنان تنظیم گردد ( اندازه گیری ترازهای پلاسمایی در میزان مصرف دارو ضد تشنج کمک کننده نمیباشد ولی در مواردی که چندین داروی ضد تشنج استفاده نمیشود و در جایی که در مورد مسمومیت دارویی نگرانی وجود دارد و یا عدم رضایت بخش بودن دارو مورد سؤال است میتواند مورد استفاده قرار گیرد )                    

  2- تمام زنان مصروع باید در هفته های 18 تا 22 بارداری اسکن فرا صوتی شوند ( جهت تشخیص ناهنجاری ها ) ناهنجاری های نوزاد شامل نقص مجرای عصبی – ناهنجاری قلبی – شیوع بیماری های روده ای – نقص عضو در سیستم کلیوی و نواقص خفیف تر ( پاهای کج و کوتاه – خالهای سیاه و ماه گرفتگی – چروک های ممتد روی پلک ها )               

3-درزنانی که دردوران بارداری تشنجهای طولانی دارند باید مانند زنان غیر باردار مداوا گردند (مداوای پیشنهادی شامل 10تا20میلیگرم دیازپام که اولین بار 10میلیگرم تزریق شده ودر صورت نیاز 2میلیگرم به 2میلیگرم به آن افزوده میشود)ودر صورتیکه نیاز باشد میتوان از فنی توئین به میزان 15میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به میزانی که متجاوز بر50میلیگرم در دقیقه نباشد،استفاده گردد.در صورتیکه دسترسی به سیاهرگ دشوار باشد میتوان آنرا ازطریق مقعد وارد کرد.                                                                                                   

 4-جهت جلوگیری از نواقص عصبی در نوزاد به مدت 12هفته بعد از بارداری به میزان5 میلیگرم اسید فولیک در روز مصرف نمایند.                                                           

  5-جهت جلوگیری از خونریزی درنوزادان مادران مصروعی که دردوران بارداری از داروهای ضد تشنج استفاده می کنند ازهفته 36بارداری تا هنگام زایمان 20میلیگرم ویتامین کا به صورت روزانه مصرف نمایند وهمچنین لازم است 1میلیگرم ویتامین کا بصورت عضلانی بلافاصله پس از تولد به نوزاد تزریق گردد.

6- جهت جلو گیری از زایمان پیش از موعد درمان استروئیدی به میزان 48 میلی گرم بتامتازون در برنامه دارویی گنجانده شود ( هر 12 ساعت 24 میلی گرم تزریق شود

 

 

توصیه های هنگام زایمان در زنان مصروع                                                         

1- مناسبترین مکان برای فارغ شدن زنان مصروع زایشگاه هایی هستند که مجهز به واحد مامایی و مشاوره میباشند .                                                                                 2- زنان مصروع مطمئن باشند که اغلب آنان وضع حمل طبیعی دارند .                         

  3- برنامه دارویی ضد صرع در طول درد زایمان باید ادامه یابد .                                 

 4- حدود 1 تا 2% زنان در طول درد زایمان دچار تشنج میشوند که داروی مناسب تزریق دیازپام به میزان 10 تا 20 میلی گرم در سیاهرگ میباشد ( 10 میلی گرم اول و 2 میلی گرم به دفعات تدریجی در صورت نیاز )                                                                        5- در صورت تشنجات مکرر به علت اینکه نوزاد در معرض خطر کمبود اکسیژن قرار میگیرد لازم است به غیر از استفاده از دیازپام از اکسیژن استفاده شود و همچنین میتوانیم با تزریق 18 میلی گرم فنی توئین بیمار به بخش سزارین منتقل نمائیم .

 

توصیه های بعد از زایمان در زنان مصروع

1- کلیه زنان مصروع جهت شیردهی به نوزاد باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند ( اکثر داروهای ضد تشنج در شیر مادر دفع میشود اما غلظت آن در شیر نسبت به پلاسمای مادر کمتر  است داروهایی مانند والپرات 1/0 ، فنی توئین 19/0 ، فنو باربیتال 36/0 و کار بامازپین 41/0 در شیر مادر گزارش شده است .                                             

2- کلیه زنان مصروع باید از خواب مناسب بهره مند شوند زیرا بی خوابی شرایط را برای ایجاد تشنج مهیا میکند ( جهت جلوگیری از بیخوابی مادر در شبها بهتر است شیر دوشیده شده توسط پدر داده شود )                 

3- جهت جلوگیری از بارداری بهترین روش استفاده از ای یو دی میباشد ( با توجه به اینکه داروهای ضد صرع متابولیسم استروئید های ضد بارداری را افزایش میدهد بهتر است روش جلوگیری از حاملگی برای هر فرد مصروع با مشورت پزشک انجام گیرد )

 

بحث و نتیجه گیری

زنان بار دار مصروع از جمله پر خطر ترین بارداران هستند زیرا از طرفی مصرف داروهای ضد صرع در آن ها عوارض خواص خود را دارند و از طرف دیگر عدم کنترل تشنج و وقوع آن در حین حاملگی عوارض وخیم برای مادر و جنین دارد ولی در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که داروهای ضد صرع در طول حاملگی باید ادا مه یابد و برای این کار مطمئن ترین روش استفاده از تک درمانی و با دوزاژ حد اقل میباشدبنابرین بهتر است قبل از آن که فرد مبتلا به صرع باردار شود تحت نظر پزشک متخصص داروی مصرفی را به دارویی که کم خطر است تبدیل کند که البته این کار حساس بوده و باید به آهستگی و با صبر و حوصله انجام پذیرد .

همچنین مصرف فولات ها در کاهش اثرات احتمالی و ناهنجاری های عصبی و مصرف ویتامین کا در جلوگیری از خونریزی در نوزاد توصیه میگرددد که با این اقدامات میتوانیم از عوارض احتمالی زیان بار داروهای ضد صرع بر روی جنین جلوگیری به عمل آوریم .

 

 

 

 

Reference:

 

1- Scottish  Guidelhnes  and  audit  project  (1999) “the management of pregnancy in women with epilepsy”.

 

2- www. Hidden-see.blogfa.com

 

3- www.irib.com/health/htm/epilepsia. 

بررسی دانش و نگرش  زنان باردار شکم اول در ارتباط باروش زایمانی

 

 

بیان مسئله پژوهش

 

همانطور که می دانیم زایمان طبیعی بهترین روش زایمانی است.متاسفانه جامعه کنونی با افزایش بی رویه سزارینهای بدون دلیل چه با نظر پزشک و چه بنا به تقاضای بیمار روبرو شده است.سزارین هم اکنون شایعترین عمل جراحی است و علل چهار برابر شدن میزان عمل سزارین در دو دهه اخیر به طور کامل مشخص نیست.در سال 1989 میزان سزارین در امریکا 5 برابر (8/23%) و در کانادا 4 برابر بوده است(3/18%).شیوع سزارین در ایران 82/6% گزارش شده بود که با توجه به روند رو به روشد آن در سال 1366 به4/9% رسیده و در یکی از بیمارستانهای لرستان آمار سزارین در سال 1378 و1379 به ترتیب 3/32 و8/34درصد گزارش شده است.در بیمارستان حضرت علی (ع) کرج در سال 1379 – 1380-1381 شیوع سزارین به ترتیب 53%-62%-60% بوده است .بنا بر این ما در میان کشورهای پیشرفته بالاترین میزان سزارین را دارا هستیم.

هدف نهایی علم مامایی به پایان رساندن حاملگی ها با توجه به تامین سلامت مادر و نوزاد است ؛ زیرا حفظ سلامت این دو موجود معیار حفظ سلامت جامعه محسوب خواهد شد.لذا همواره سعی بر آن است که دخالت های پزشکی در روند زایمان طبیعی به نفع مادر و نوزاد به انجام رسد. در مامایی مدرن سزارین زمانی کاربرد مییابد که زایمان طبیعی با وسایل کمکی برای مادرو نوزاد یا هر دو مضر باشد.گر چه سزارین در بسیاری از موارد نجات دهنده جان مادر وجنین او می باشد؛لیکن امروزه پس از گذشت سالیان متمادی با مشکلات و عوارض ناشی از این روش زایمانی بیش از پیش روشن شده است. عوارضی از قبیل تب که در زایمان طبیعی 4% در مقابل سزارین که 25% می باشد . شیوع عفونت رحمی در زایمان طبیعی 2 تا 3% در مقابل سزارین 13 تا 17% است.همچنین میزان مرگ ومیر مادر که یک  عارضه غیر شایع بوده در سزارین بشتر از زایمان طبیعی می باشد . در سال 1990 خطر نسبی مرگ و میر مادران در اثر انجام سزارین 7 برابر زایمان طبیعی گزارش شده است. همچنین سزارین فرصت و مجال ارتباط هر چه سریعتر مادر و نوزاد ؛ تغذیه با شیر مادر و برقرارسازی ارتباط خانوادگی را به تاخیر می اندازد.

اکثر مطالعات نشان داده اند که درصد زیادی از سزارینها انجام شده غیر ضروری بوده  اند و تعیین علل انجام سزارین و انتشار عمومی آمار آن می تواند برای محققین در تعیین استراتژی های موثر در کاهش سزارین کمک کننده باشد. بیشترین دلیل ان فقدان آگاهی از عوارض سزارین و ترس از درد و نگرش منفی از زایمان طبیعی و همچنین نسبت دادن به شایعات و عوارض نادرست به زایمان طبیعی و ترویج سزارین از علل مهم روی آوردن زنان به سزارین است.با توجه به اهمیت نقش بهداشت در سلامت مادر و نوزاد باید در جهت اعتلای سطح فرهنگ و آموزش زنان باردار بکوشیم باشد تا مادران با انتخاب صحیح روش زایمان علاوه برتولد نوزادی سالم؛از سلامتی جسمی و روانی کامل نیز بر خوردار بوده تا در انجام وظایف مادری موفق باشند.

بنابر این پژوهشگردرصدد آن است که آگاهی و نگرش زنان بارداررا نسبت به روش زایمانی بسنجد تا بتواند برنامه ریزی صحیح در ارتباط با آموزش و ترویج زایمان طبیعی ارائه نماید.

 

 

 

 

هدف کلی

 

تعیین دانش و نگرش زنان باردار شکم اول در ارتباط با روش زایمانی

 

 

 

اهداف ویژه

 

1- تعیین دانش زنان باردار شکم اول در ارتباط با روش زایمانی

 

2-تعیین نگرش زنان باردار شکم اول در ارتباط با روش زایمانی

 

3- تعیین ارتباط بین دانش و نگرش زنان باردار شکم اول در ارتباط با روش زایمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد و روشها

 

این روش یک مطالعه توصیفی است که در طی 4 ماه از 100 خانم شکم اول که در سه ماهه سوم بارداری بوده اند از در مانگاه حضرت علی (ع) به صورت تصادفی نمونه گیری بعمل آمد.پرسشنامه مشتمل بر 32 سؤال که 8 سؤال از مشخصات فردی- 8سؤال ازآگاهی و 16 سؤال مربوط به نگرش زنان نسبت به روش زایمانی تهیه شده است.امتیازات آگاهی؛ نمره 2-0 (ضعیف) نمره 5-3 (متوسط) نمره8-6 (خوب) در نظر گرفته شده است همچنین امتیازات سؤالات نگرشی که از کاملا" موافقم تا کاملا" مخالفم از نمره 4 تا 1 دسته بندی شده و جمع امتیازات 64 می باشد و نمره کمتر از 25 نگرش منفی و 50-25 نگرش خنثی و بیشتراز 50 نگرش مثبت در نظر گرفته شده است.از آمار توصیفی و استنباطی در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 1: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن

 

درصد

تعداد

سن

27

27

19-15

44

44

24-20

24

24

29-25

5

5

34-30

100

100

جمع

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 1: بیانگر آن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش سن 24-20 را دارا می باشند.

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی

 

درصد

تعداد

وضعیت تحصیلی

4

4

بی سواد

31

31

خواندن و نوشتن

26

26

سیکل

33

33

دیپلم

6

6

بالاتر از دیپلم

100

100

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره2:نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش دارای تحصیلات دیپلم می باشند.

 

 

 

 

جدول شماره3: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل

 

درصد

تعداد

شغل

95

95

خانه دار

5

5

شاغل

100

100

جمع

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 3: نماینگر آن است که اکثریت واحدها ی مورد پژوهش خانه دار هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 4:توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب در آمد

 

درصد

تعداد

درآمد

-

-

ثروتمند

19

19

در آمد خوب

66

66

درآمد متوسط

15

15

کم در آمد

100

100

جمع

 

جدول شماره 4: نشان میدهد که بیشتر واحدهای مورد پژوهش از درآمد متوسط بر خوردار هستند.

 

 

 

 

جدول شماره 5: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب محل سکونت.

 

درصد

تعداد

محل سکونت

79

79

کرج

21

21

اطراف کرج

100

100

جمع

 

جدول شماره 5: نشانگر آن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش ساکن کرج هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 6: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع زایمان در خانواده.

 

درصد

تعداد

نوع زایمان در خانواده

81

81

زایمان طبیعی

19

19

سزارین

100

100

جمع

 

 

جدول شماره 6: بیانگر آن است که زایمان طبیعی در اکثریت خانواده های مورد پژوهش رواج داشته است.

 

 

 

 

 

جدول شماره 7: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب انتخاب روش زایمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 7: بیانگر آن است که اکثریت واحدها زایمان طبیعی را انتخاب کرده اند.

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب  عوارض زایمانی.

 

درصد

تعداد

انتخاب روش زایمان

56

56

زایمان طبیعی

22

22

سزارین

22

22

نظری ندارم

100

100

جمع

 

درصد

تعداد

عوارض زایمانی

16

16

بلی

84

84

خیر

100

100

جمع

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8:  نماینگر آن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش عوارض زایمانی در خانواده آنان وجود نداشته است.

 

 

 

جدول شماره 9: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب دانش

 

درصد

تعداد

دانش

10

10

ضعیف(2-0)

71

71

متوسط(5-3)

19

19

خوب(8-6)

100

100

جمع

 

جدول شماره 9 : بیانگر آن است که دانش اکثریت واحدها در مورد زایمان طبیعی در حد متوسط بوده است.

 

 

 

جدول شماره 10: : توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نحوه پاسخگویی به سؤالات مربوط به سنجش دانش.

 

جمع

غلط

صحیح

سؤالات

 

درصد

تعداد

درصد

تعداد

100

22

22

78

78

1

100

45

45

55

55

2

100

57

57

43

43

3

100

65

65

35

35

4

100

80

80

20

20

5

100

11

11

89

89

6

100

79

79

21

21

7

100

33

33

67

67

8

جدول شماره 10: بیانگر آن است که اکثریت نمونه ها به سؤال 6(در کدامیک از روش زایمانی مادر بعد از زایمان بهبودی خود را زودتر بدست می آورد) جواب صحیح دادند و کمترین پاسخ صحیح مربوط به سؤال 5 می باشد(در کدامیک از روش زایمانی مرگ و میر مادر بالاتر است).

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 11: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع نگرش.

 

 

درصد

تعداد

نوع نگرش

-

-

منفی(کمتر از 25)

87

87

خنثی(50-25)

13

13

مثبت(بشتراز50)

100

100

جمع

 

 

جدول شماره 11: نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در مورد زایمان طبیعی نگرش خنثی داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 12: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نحوه پاسخگویی به گویه های مربوط به سنجش نگرش.

 

جمع

کاملا"مخالفم

مخالفم

موافقم

کاملا" موافقم

نگرش

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

100

100

2

2

27

27

44

44

27

27

1

100

100

5

5

40

40

41

41

14

14

2

100

100

6

6

26

26

37

37

31

31

3

100

100

5

5

24

24

35

35

36

36

4

100

100

6

6

19

19

41

41

34

34

5

100

100

6

6

58

58

18

18

18

18

6

100

100

5

5

30

30

39

39

26

26

7

100

100

34

34

48

48

11

11

7

7

8

100

100

22

22

51

51

17

17

10

10

9

100

100

9

9

45

45

31

31

15

15

10

100

100

6

6

32

32

45

45

17

17

11

100

100

17

17

45

45

30

30

8

8

12

100

100

1

1

25

25

50

50

24

24

13

100

100

3

3

25

25

43

43

29

29

14

100

100

1

1

22

22

49

49

28

28

15

100

100

5

5

30

30

44

44

21

21

16

 

 

جدول شماره 12: نشان دهنده آن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش با گویه 4(زایمان طبیعی نسبت به سزارین موجب موفقیت در شیردهی می شود)کاملا" موافق و با گویه 6(زایمان طبیعی نسبت به سزارین مادر مراقبت بیشتری در بیمارستان دریافت می کند)مخالف بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 13: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب دانش و نگرش آنان.

 

 

جمع

خوب(8-6)

متوسط(5-3)

ضعیف(2-0)

 

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

-

-

-

-

-

-

-

-

منفی(کمتراز25)

100

85

21

18

67

57

12

10

خنثی(50-25)

100

15

7

2

93

13

-

-

مثبت(بشتراز50)

100

100

19

19

71

71

10

10

جمع

 

 

جدول شماره 13: بیانگر آن است ؛57 نفر از افراد دانش متوسط ولی نگرش آنان نسبت به زایمان طبیعی خنثی بوده است و نظر خاصی نداشتند و هیج کس نگرش منفی نسبت به زایمان طبیعی نداشته است.

با استفاده از آزمون   X   ارتباط معنی داری بین دانش و نگرش دیده نشده است.

 

                                                                                                    X=2/91                        df=2                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته های پژوهش:

44% افراد در گروه سنی 24-20 سال قرار داشته و 95% خانه دار - 79%محل سکونت کرج -33% تحصیلات دیپلم- 66%درآمد متوسط داشته اند و 81% این افراد زایمان طبیعی در خانواده شان رواج داشته و عوارضی را هم مشاهده نکرده اند . 56% واحدهای مورد پژوهش ما زایمان طبیعی و 22% سزارین را انتخاب کرده اند و 22% نظر خاصی نداشته اند. 71% افراد آگاهی آنان در حد متوسط و 87% واحدهای مورد پژوهش نگرش خنثی داشته و ارتباط معنی داری بین آگاهی و نگرش دیده نشده است

 

    بحث

یافته های این پژوهش نشان می دهد که آگاهی زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی در حد متوسط است. طبق پژوهش خانم بختیاری هم آگاهی زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی در حد ضعیف تا متوسط گزارش شده است و فقط 5% افراد آگاهی مناسبی داشتند

در ارتباط با سؤال 1 آگاهی: کدامیک از روش زایمانی هزینه بیشتری می برد 78% افراد جواب درست دادند و گفتند سزارین هزینه بیشتری دارد و همه می دانیم که هزینه سزارین بیشتر از زایمان طبیعی می باشد و آگاهی افراد در این زمینه بالا است.

در ارتباط با سؤال 4و5و7 که به ترتیب در ارتباط با میزان خونریزی-مرگ و میرمادر و نوزاد و عفونت بعد از زایمان در کدام روش زایمانی بیشتر است ؛آگاهی افراد پائین بوده که به ترتیب 35%-20%-21%- با توجه به مقاله بیان حقایق در باره سزارین که میزان عفونت بعداز سزارین را 10-5 برابر زایمان طبیعی گزارش نموده و همچنین میزان خونریزی-انتقال خون-صدمه به سابر ارگانها-مشکلات بیهوشی – سایکولوژیک و مرگومیر مادر و نوزاد را 4-2 برابر زایمان طبیعی بیان نموده است .بنابر این لازم است در ارتباط با عوارض سزارین به مادران جهت افزایش آگاهی آنان آموزش بیشتر داده شود تا راغب به زایمان طبیعی باشند.

در ارتباط با سؤالات نگرش مادران نسبت به روش زایمانی 87%نگرش خنثی و فقط 13% نگرش مثبت به زایمان طبیعی داشته اند و این نگرش خنثی نشان می دهد که مادران خودشان نمی دانند کدام روش زایمانی مناسبتر است و این نشأت گرفته از آگاهی کم آنان می باشد

در ارتباط با سؤال 3و4 نگرش:" زایمان طبیعی نسبت به سزارین وابستگی مادر به نوزاد و موفقیت اودر شیردهی بیشتر است". نگرش واحدهای مورد پژوهش در این زمینه به ترتیب 68% و 71% در حد موافق بوده است و در تأئید این مطلب در مقاله بیان حقایق در باره سزارین گفته شده که سزارین فرصت و مجال هر چه سریعتر مادر و نوزاد تازه متولد شده ؛ تغذیه با شیر مادر و برقراری ارتباط خانوادگی را به تأخیر می اندازد

در ارتباط با سؤال" عوارض زایمان طبیعی نسبت به سزارین کمتر است". 74% در حد کاملا" موافق بودند و در تأئید این گزارش ویلیامز بیان می دارد عوارض سزارین مثل خونریزی- عفونت جراحی و .... بشتر از زایمان طبیعی است و همچنین در پژوهش دکتر اردخانی 80% واحدهای مورد پژوهش عقیده داشتند که عارضه زایمان طبیعی کمتر از سزارین است

در ارتباط با سؤال 10 پرسشنامه"بشتر کسانی که سزارین شده اند در حاملگی بعدی از این کار پشیمان شده اند" 54% افراد مخالف این مطلب بوده اند . در تأئید این مطلب در مقاله بیان حقایق در باره سزارین در سال 1989؛5/81% زنان امریکایی که سابقه سزارین داشته اند جهت زایمان بعدی سزارین را انتخاب نموده اند و مشتاق زایمان طبیعی نبوده اند.

در ارتباط با سؤال 11: "زایمان طبیعی نسبت به سزارین موجب شل شدن دستگاه تناسلی زنان می گردد". 62% موافق این مطلب بوده اند و در تحقیق خانم بختیاری 81% افراد از معایب زایمان طبیعی را شل شدن دستگاه تناسلی در زنان می دانستند و در مقاله ای دیگر دلایل مطرح شده جهت سزارین را امکان بی اختیاری ادرار- صدمه به اسفنکتر و به مخاطره افتادن فعالیت جنسی در زایمان طبیعی می دانستند.

در هر صورت در این پژوهش داشتن آگاهی متوسط و نگرش خنثی نشان دهنده شک و دودلی افراد در انتخاب روش زایمانی است و لازم است برنامه ریزی جدی جهت افزایش آگاهی و تغییر نگرش صورت گیرد و از راههای پیشنهادی جهت کاهش تمایل زنان به سزارین آموزش صحیح و همه جانبه به خانمها و افراد جامعه در مورد مزایای زایمان طبیعی می باشد زیرا طبق تحقیقات خانم بختیاری 72% زنان مرگ و میر زاینان طبیعی را بیشتر از سزارین و 64% عفونت بعد از زایمان طبیعی را بشتر از سزارین و 75% مزایای سزارین را تولد کودک با هوش و 81% معایب زایمان طبیعی را شل شدن دستگاه تناسلی زنان می دانستند و همه این موارد بیانگر آن است که آگاهی افراد نسبت به مزایای زایمان طبیعی اندک است.

 

نتایج:

در این پژوهش داشتن آگاهی متوسط و نگرش خنثی نشان دهنده آن است که واحدهای مورد پژوهش هنوز این اعتقاد و باور را نداشته که زایمان طبیعی بهتر از سزارین می باشد و لازم است برنامه ریزی جدی جهت اقزایش آگاهی و تغییر نگرش از طریق آموزش صحیح و همه جانبه به خانمها و افراد جامعه در ارتباط با مزایای زایمان طبیعی و عوارض سزارین داده شود.

 

 

 

 

 

منابع فارسی

 

1- بختیاری ؛افسانه.1380؛ بررسی دانش و نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی بابل.

 

2-لطفیان؛ زیبا .1381؛علل انجام سزارین و مطابقت معیارهای لزوم و انجام آن با شواهد علمی؛فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛ شماره پانزدهم ؛صفحات 73-71.

 

3- نقیبی؛ خسرو.1380؛ زایمان بی درد یا سزارین؛ اصفهان؛فرهنگ مردم.

 

4- ویلیامز. بارداری و زایمان. نسرین بزاز بنایی. تهران:تیمورزاده.1381.                            

 

 

 

 

Reference:

 

1-Bretelle,F.at all.(2000). Vaginal birth following two previous cesarean section. Available:www.elsevier.cim/ejogrb.accessed.obstetrices& Gynecology.94(2001),23-26.

 

2- child birth(1995-1998).fact sheet.cesarean.

 birth-org.htm.    www.child

 

 

3- costa,de, 1999 . cesarean section: amatter of    170:572-3.www.mja.htm.Accessed   choice:

 

 4- Murphy and at all 2001. early maternal and neonatal morbidity associated with operative delivery in second stage of labor.

.www.lancet.Accessed.October 13,1203-7.

 چکیده

ضرورت بررسی سقط جنایی و قانون در ادیان و جوامع مختلف

نویسنده:فاطمه مژده سوپروایزرآموزشی بیمارستان حضرت علی (ع)

مقدمه

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر قرار می گیرد در این میان اعداد و ارقام مرگ مادرانی که در تنگنای پذیرش یا عدم پذیرش بارداری ناخواسته قرار می گیرند و مبادرت به سقط خطرناک می کنند قابل توجه است. طبق آمار جهانی سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می اید که از بین این؛  45 میلیون نفر آن تصمیم می گیرند که مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند که از این تعداد 20 % آن به دلیل سقط های غیر قانونی است . بنابر این گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیر ایمن از جوامع در حال توسعه به ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر؛ از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است.

سقط در ادیان مختلف

  سقط جنین از گذشته های دور به دلایل مختلف و با توجه به شرایط زمانی و مکانی رواج داشته است گاهی اوقات این مسئله کاملأ مشروع بوده و در مقاطع دیگر با مرتکبین به شدت برخورد می شده است. در میان اقوام قدیم؛ فلاسفه یونان؛ از جمله کسانی بودند که با سقط جنین مخالفتی نداشتند. افلاطون؛ارسطو و سقراط نه تنها با این کار مخالف نبودند بلکه با شرایطی آن را مجاز می دانستند. در ایران قدیم مذهب اصلی ایرانیان که از تعلیمات زرتشت سرچشمه می گرفت سقط جنین را اکیدأ ممنوع اعلام کرده بود.دین یهود به موجب آنچه در تورات آمده سقط جنین و جلوگیری از بارداری را گناه می دانست. دین مسیح هم سقط جنین و محدودیت اولاد را ممنوع می داند ولی بعضی از مسیحی ها عقیده دارند که در باره جنین باید قائل به تفکیک شد این گروه مانند فلاسفه یونان ؛سقط جنین را قبل از پیدایش آثار حیات مجاز می دانند ولی اکثریت آنان به خصوص کاتولیک ها نسبت به این موضوع بسیار سخت گیر هستند و سقط جنین را در هیچ موردی مجاز نمی دانند. حکم سقط جنین عمدی از دیدگاه اهل سنت مانند شیعه با مرحله بندی دوره زندگی جنینی؛قبل از دمیدن روح و پس ار آن مورد بررسی قرار می گیرد و اکثر فقهای شیعه بر این نظرند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد جایز است.

نتیجه گیری

  فوت حدود 80 هزار زن در سال به دنبال سقط های غیر قانونی یک واقعیت اجتماعی است که تاکنون برای آن راه حل مناسبی اندیشیده نشده است و نحوه برخورد جوامع مختلف با این نوع سقط ها بسیار متفاوت است. لذا ضرورت بررسی این موضوع بیشتر نشان داده می شود.

 

 

آدرس مکاتبه : کرج خیابان چالوس _ روبروی باغ دریانی _ بیمارستان حضرت علی (ع) تلفن تماس 2227609 

 

پست الکترونیک : nmojdeh@yahoo.com

مقدمه

 

 

سقط جنین به خاتمه دادن عمدی یا غیر عمدی بارداری قبل از اینکه جنین قادر به ادامه حیات در خارج از بدن مادر باشد ؛ اطلاق می شود. پزشکان سقط جنین را به سه دسته کلی تقسیم کردند "سقط جنین خودبخودی" به علت بیماری مادر یا جنین؛ سقط علی رغم خواست میل زن و شوهر بدون اینکه هیچ کس دخالتی داشته باشد؛اتفاق می افتد و در این نوع سقط هیچ مسئولیتی متوجه پدر ومادر نیست.دسته دوم "سقط درمانی" است که در این نوع قطع حاملگی به نوعی به سلامت مادر کمک می کند و این کار توسط پزشک با هدف درمان انجام می شود. و دسته آخر که بسیار بحث انگیز و حساس است به عنوان سقط جنایی می شناسید که در این نوع سقط عمدا" خواسته می شود که حاملگی پایان یابد که نحوه برخورد جوامع به آن متفاوت است.  (1)

سقط جنین همواره تحت الشعاع عوامل متعددی نظیر شرع ؛ عرف ؛سنت؛ قانون و اخلاق می باشد و از عوامل روانی ؛ اجتماعی و زیستی زیادی نیز تاثیر می پذیرد. سقط نه تنها معضلی بهداشتی است و با بر جاگذاردن عوارض زیاد؛هزینه های گزافی را نیز بر جامعه تحمیل می کند بلکه به عنوان معضلی اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می گردد؛ به طوری که در نهایت سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه می نماید.تعداد اولاد؛ جنسیت؛ اختلافات خانوادگی؛ حاملگی های مکرر و ناخواسته؛ ارتباطات جنسی نامشروع؛ عدم آموزش و آگاهی دقیق از روشهای کنترل بارداری و جلوگیری از حاملگی های ناخواسته به همراه محدودیت های فوق الاشاره؛ زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید.سقط های غیر بهداشتی علاوه بر افزایش مرگ و میر مادران؛ هزینه زیادی را بر جامعه و بهداشت عمومی تحمیل می سازد. بیشترین عوارض سقط های القایی و غیر بهداشتی شامل سقط های ناقص- عفونت – خونریزی شدید- پارگی و صدمات بافت های داخل لگنی؛ شامل سوراخ شدن و یا پارگی رحم می باشد. خطرات بلند مدت اینگونه سقط ها شامل؛ حاملگی خارج رحمی – التهاب مزمن – عفونت های لگنی – اختلا لات کلیوی و ناباروری ثانویه است. درمان های مربوط به سقط القایی و غیر بهداشتی غالبا" با طیف وسیعی از عوارض همراه بوده و نهایتا" در اکثر موارد موجب بستری شدن در بیمارستان و صرف هزینه های متنوع درمان و دارو وصرف وقت پرسنل بیمارستان می شود.طبق آمار wHo از هر 8 مورد مرگ و میر مادری یک مورد ناشی از سقط های غیر بهداشتی است و در برخی از مناطق جهان این میزان تا 25% و یا حتی بیشتر گزارش گردیده است. ترس و واهمه بسیاری از زنان از دریافت خدمات درمان؛ متعاقب بروز عوارض پس از سقط غیر بهداشتی جنین به طور چشمگیری موجب افزایش مرگ ومیر مادران در بعضی جوامع گردیده است  افزون بر این محدودیت های قانونی سقط جنین به طور چشمگیری بر افزایش سقط های غیر بهداشتی و مرگ و میر های مادری ناشی از این سقط ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشته است به طوری که از هر 250 مورد سقط غیر بهداشتی در جوامع در حال توسعه یک مورد مرگ مادر در سنین باروری (44-15 سال) گزارش می گردد حال انکه این میزان در جوامع پیشرفته بسیار کمتر و از هر 3700 مورد سقط یک مورد منجر به مرگ می گردد.

قابل توجه است که بدانیم بالاترین میزان آمار مرگ ومیر ناشی از سقط های غیر بهداشتی در سالهای اخیر (2000- 1995) در سراسر جهان به جنوب مرکزی آسیا تعلق دارد که ایران نیز در این منطقه واقع شده است. بر اساس آمار تخمینی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی سالیانه 80 هزار سقط ( بیش از 200 مورد در هر روز) در ایران انجام می پذیرد هر چند که هیچگونه گزارش دقیقی از میزان مرگ ومیر مادران و بیماری های ناشی از سقط های غیر بهداشتی در دست نیست

در رومانی نیز در سال 1996 با افزایش فشارها و محدودیت های قانونی در مورد سقط به طور چشمگیری میزان مرگ و میر ناشی از آن افزایش یافت (در سال 1995 به ازای هر یک صد هزار تولد زنده 20 مورد مرگ ناشی از سقط گزارش می شد ولی با افزایش محدودیت های قانونی به 100 مورد در سال1997 و 150 مورد در سال 1983 افزایش یافت) با بازبینی و تغییر اندک در کاهش محدودیت های قانونی سقط در سال 1989 میزان قابل توجهی از مرگ ومیر مادران در سال 1990 کاسته شد و به حدود 60 مورد مرگ در یک صد هزار تولد زنده رسید.

میزان آزاد سازی سقط از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و قوانین سقط بر طبق الزامات پزشکی یا بر اساس موقعیت های که سقط تحت آن شرایط می تواند صورت پذیرد دسته بندی می گردد

با استناد به بررسی جامع سازمان بهداشت جهانی در سال 1999 در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر بحرین ؛ عراق؛اردن؛لبنان؛ کویت؛عمان؛ قطر ؛ عربستان سعودی؛ سوریه ؛ترکیه؛ امارات متحده عربی؛یمن؛مالزی و پاکستان با نگرش های متفاوت به مصادیق ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی؛ زمینه جواز سقط جنین را بر اساس ضرورت فراهم نموده اند. برخی کشورها ( اردن _ عربستان سعودی_ پاکستان) در گستره وسیعتری از مصادیق سقط های قانونی گام نهاده و علاوه بر حفظ جان مادر؛ سلامت جسمی و روحی او را در نظر داشته اند. برخی مانند (کویت _قطر) نیز افزون بر موارد فوق نقایص جنینی را زمینه درخواست سقط قانونی تلقی نموده اند. سازمان بهداشت جهانی دلایل اصلی سقط های القایی را عمدتا" بر اساس حفظ جان مادر؛حفظ سلامت جسمی مادر  یا جنین؛ حفظ سلامت روحی مادر در موارد تجاوز جنسی؛ نقایص جنینی؛ دلایل اقتصادی و اجتماعی و همچنین در خواست والدین عنوان نموده است که کشورهایی همچون بحرین و ترکیه با پذیرش گسترده قانونی در همه مصادیق ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در جهت قانونی ساختن سقط برای ارتقاء سلامت مادران و جامعه و در مسیر کاهش عوارض ناشی از سقط های غیر بهداشتی و مرگ ومیر مادران گام نهاده اند. همچنین کشور های مختلف بر اساس فرهنگ؛ آداب و رسوم؛ باورها و اعتقادات مذهبی خود؛قوانین متفاوتی را در ارتباط با موارد فوق وضع نموده اند. لذا سیاست های ملی و قانونگذاری در ارتباط با سقط جنین بسیار گسترده است. (5)

 

 

سقط جنین در دین زرتشت

سقط جنین در دین زرتشت در دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.یکی در سنت کهن زرتشت که دارای پندارهای کهن اسطوره ای است و این عمل را به تمامی مردود و ناروا شمرده است زیرا این عمل هم کشتن آگاهانه است هم باعث آلودگی با نساء (مردار) می شود. اما در آموزه های ناب زرتشت هیچگونه تصریحی دال بر مسائل شرعی از قبیل روایی یا ناروایی سقط جنین وجود ندارد اما زرتشت جهان را عرصه کارزاری فراگیر میان نیکی ها و بدیها می بیندو معتقدند که نقطه عزیمت منش هر انسانی که پا به عرصه گیتی می نهدجزء خوبی و پاکی نیست در نتیجه می توان به سهولت دید که در نگرش زرتشت؛عمل سقط جنین میان دو حد نوسان دارد یا موجودی ذاتا" اهورایی از میان رفته است یا موجودی که می تواند بنا به سرشت خود اهورایی تر هم گردد؛کشته شده است و معلوم است که این هر دو ؛ محکوم و ناپسند هستند. از طرفی در آموزه های زرتشت مایه های از خردورزی است که بر اساس آنها میتوان عمل سقط جنین را در شرایطی خاص ؛ روا دانست و آن نیست مگر هنگامی که دانش روز بنا به مصالحی چنان کاری را تجویز گرداند. بنابراین از منظر دین زرتشت هر گاه دانش زمانه ؛ انجام کاری را ایجاب کند ؛باید به آن پرداخت و شایسته نیست در چنین مواردی به بهانه پایبندی بر سنت های نا خردمندانه؛از گردیدن بر مدار دانش و خرد؛ ابا کرد (3)

 

سقط جنین در یهودیت

نخستین و مهمترین منبع شریعت و حقوق یهود یعنی تورات به سقط جنین عمدی اشاره ای نشده و فقط به مسئله سقط جنین زنی که در جریان نزاع اتفاق افتاده؛ اشاره نموده وبرای ضارب غرامت مالی در نظر گرفته شده است. ولی در دومین منبع مهم شریعت یهود یعنی تلمود از سقط جنین عمدی سخن به میان آمده؛ هر چند که سقط جنین عمدی ممنوع دانسته شده ولی برای ساقط کننده آن مجازات تجویز نشده است و در قانون تلمود اگر زن در هنگام زایمان دچار مشکل شود و بیم آن رود که مرگ وی را تهدید کند؛ اگر جنین هنوز در رحم باشد باید با کشتن جنین جان مادر را نجات داد. در برخی از منابع یهودی آمده که اگر سقط جنین برای درمان مادر لازم باشد انجام آن مجاز است. از موارد جواز سقط جنین در تلمود ؛ زن شوهرداری که از راه زنا باردار شده باشد( اگر دختر بی شوهری این گونه باردار شود اسقاط جنین وی روا نیست) حتی در اجرای مراسم اعدام زن ابتدا باید جنین سقط شود مگر آنکه عملیات وضع حمل آغار شده باشد. و از دیگر موارد جواز سقط خطر معلولیت؛ کودک را تهدید کند که برخی از حقوق دانان جدید یهودی در این باره رویکرد منعطف تری را اتخاذ کرده اند و سقط جنین را مجاز دانستند (6)

 

سقط جنین در مسیحیت

در کتاب مقدس مسیحیان عبارتی صریح در منع سقط جنین نیامده است ولی کلیسای مسیحی از سده نخست میلادی این عمل را به طور مطلق ممنوع دانسته است . کلیسای کاتولیک رم؛ جنین را از نخستین لحظه انعقاد؛ نطفه را انسان کامل می داند و هر گونه اقدام به سقط جنین را گناهی بزرگ می شمارد که مجازات شرعی طرد را نیز در پی دارد.

کاتولیکها اقدام به سقط جنین را نه برای حفظ جان که با استناد به قاعده نتیجه دو گانه پذیرفته اند به گفته ایشان پزشک می تواند برای معالجه ای مادر بیمار اقدام کند گرچه نتیجه این معالجه سقط جنین وی باشد. پروتستانها در زمان پیدایش دیدگاه کاتولیکها را پذیرفته اند و معتقدند که جنین در زمان انعقاد نطفه هم جسم دانسته اند و هم روح؛ لکن در قرن اخیر دیدگاه منعطف تری اتخاذ کرده اند و گفته اند ممکن است سقط جنین در مواردی قابل توجیه و پذیرفتنی باشد

بسیاری از متفکران ارتدکس نیز جنین را انسان بالقوه می دانند که در موارد استثنایی در جایی که جان مادر در خطر است می توان به سقط آن اقدام کرد. الهی دانان فیمنیست با تفسیری دوباره از رابطه مادر و جنین ؛ سقط جنین را در مواردی مجاز شمرده اند. (7)

 

سقط عمدی از دیدگاه اهل سنت

بیشتر فقهای مذهب حنفی_ شافعی_ حنبلی و بعضی از فقهای مالکی اسقاط را در مرحله نطفه (چهل روز اول) بدون شرط جایز می دانند و از سوی دیگربیشتر فقهای مالکی و برخی حنفیها و غزالی از شافعی و ابن جوزی از حنبلی حرام می داند و در مرحله علقه(چهل روز دوم) بیشتر فقهای حنفی و شافعی و همین طور ابن عقیل از فقهای حنبلی اسقاط را در این مرحله مباح می دانند ولی از دیدگاه همه فقهای مالکی و برخی فقهای حنفی و شافعی این فعل حرام است

هیچ یک از فقهای مذاهب چهار گانه اسقاط جنین پیش از چهار ماهگی را قتل نفس نمی دانند زیرا روح در آن دمیده نشده بنابر این نیاز به غسل و نماز میت نمی باشد.

از دیدگاه بیشتر فقهای معاصر اهل سنت اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح و هنگام تهدید جان مادر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است زیرا در این هنگام نجات جان مادر کمترین زیانی است که جامعه انسانی متحمل خواهد شد ولی در باره اسقاط عمدی پس از دمیده شدن روح؛ برخی فقهای معاصر اهل سنت بر این باورند که بدون عذر معقول اقدام به آن جایز نیست اما برخی دیگر اقدام به آن را بدون عذر معقول نیز جایز می دانند.(8)

 

 

سقط جنین در فقه اسلامی

جنینی که حیات انسانی یافته و دارای روح انسانی شده است در این گروه حرمت سقط جنین بین شیعه و سنی اختلاف نظری وجود ندارد. این چنین جنینی انسان و دارای نفس است. بنابر این تمام آیات و احادیثی که قتل انسان و نفس را حرام می گرداند شامل این موارد هم می شود. ولی در قسم دوم( جنین فاقد روح) دانشمندان اهل سنت نظریاتی دارند و جمعی آن را جایز می دانند ولی فقهای شیعه آنرا نیز حرام می دانند واین حکم استثنای هم دارد که شامل:

1- اگر جنینی در شکم مادر بمیرد اسقاط آن هیچ اشکالی ندارد

2- خطر تلف شدن مادر در فرض استمرار و بقای جنین

3- گرفتاری جنین به مرض یا نقص بدنی(ولی پس از نفخ روح در جنین سقط آن به هیچ وجه جایز نیست)

4- اگر حمل از زنا باشد : الف) رضای زن (چه قبل و چه بعد از دمیدن روح جایز نیست)

ب) اکراه ( قبل از دمیدن روح جایز و بعد از دمیدن روح جایز نیست) (9)

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین در ایران

به این منظور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین در سال 1381 طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور اول آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا" این طرح دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30/4/1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل میشود یا بیماری مادر که تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.(2)

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

انجام سقط عمدی جنین بنابر عللی همواره در جوامع بشری وجود داشته وپیوسته از سوی مذهب و اخلاق به عنوان جنایت بر انسان یاد شده و تقبیح می گردیده است. به طور کلی علل اسقاط عمدی جنین به دو دسته بخش بندی می شود .یک دسته علت ها بر خاسته از ضرورت های پزشکی است که خود به دو دسته تقسیم می شود . یک دسته مربوط به حفظ جان مادر و دسته دیگر مرتبط به سلامت و زندگی جنینی که خود به سلامت جسمی و روحی و روانی تقسیم می گردد

در بعضی از کشورها سقط جنین کاملا" قانونی است و در بعضی از کشورها بر اساس زمینه های اقتصادی و اجتماعی مجاز شمرده شده و در بعضی از کشورهای دیگر سقط جنین در آنها کاملا" تحریم شده است و اجازه آن برای نجات جان مادر است. این کشورها معمولا" با سقط جنین طبق آموزه های دینی برخورد می کنند. برای کاهش مرگ ومیر مادران به علت سقط جنایی سازمان بهداشت جهانی 7 مورد را برای سقط القایی مشروع شمرده است: به منظور نجات جان مادر _ به منظور حفظ سلامت جسمانی زن_ به منظور حفظ سلامت روحی و روانی زن _ در صورت وقوع تجاوز به عنف یا زنای با محارم _ در صورت نقص یا معلولیت جنین _ در شرایط بروز مشکلات اقتصادی یا اجتماعی و بنا به در خواست افراد.

در کشورهای زیادی با نگرش واقع بینانه سقط جنین قانونمند را در شرایط خاصی اجازه دادند و در ایران هم اکنون گامهای مثبتی از سوی علما و مراجع دینی و همچنین تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس و یا دولت و تدوین ضوابط و مستندات علمی و پزشکی در حوزه سقط نقایص جنینی و یا حفظ جان مادر از سوی پزشکی قانونی بر داشته شده است ولی به نظر می رسد که تا تکمیل و تصویب و اجرای موارد فوق راه زیادی در پیش باشد.  

 

 

 

 

 

منابع

 

1-            اکبری ؛ آزاده . سقط . روزمره . 1384.

2-            افتخاری؛ محسن . بررسی جرم در سقط جنین . سایت حقودانان.

3-            آقایی؛ سید مجتبی. سقط جنین در دین زرتشت. فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384.

4-            آیت اله محسنی.سقط جنین در فقه اسلامی فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384.

5-            بهجتی اردکانی؛ زهره و همکاران. ضرورت بررسی ابعاد مختلف سقط جنین در ایران. فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384.

6-            سلیمانی ؛ حسین . سقط جنین در یهودیت. فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384.

7-            سلیمانی ؛ حسین . سقط جنین در مسیحیت. فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384

8-            قماشی ؛ سعید . اسقاط عمدی جنین از دیدگاه فقه اهل سنت. فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384.

9-            محسنی ؛ آصف . سقط جنین در فقه اسلامی . فصلنامه باروری و ناباروری؛ سال ششم؛ شماره 24 ؛ پائیز 1384.

 

 


تکنولوژیهای جدید درکنار روشهای متداول در تشخیص زود هنگام و دقیق توده های پستانی

در پیشگیری از سرطان

                  

1- مینا راهداری* :   ( کار شناس رادیولوژی  بیمارستان حضرت علی کرج )

2- فاطمه مژده       : ( کارشناس ارشد آموزش مامایی -  سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت علی کرج)

 

مقدمه:

در جوامعی که شیوع سرطان پستان بالا میباشد از هر10الی12زن یک نفر ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. سرطان پستان دومین علت مرگ ومیر در بین زنان می باشد. توده های پستانی بعنوان یکی از علل مراجعه بیماران به مراکز درمانی مطرح است و از آنجا که این توده ها از شایع ترین تظاهرات اولیه تومور های پستانی هستند،دقت وسرعت در تشخیص آنها بسیار مهم وحیاتی است.تشخیص زود هنگام و دقیق با کاهش عوارض و هزینه های درمانی و با امکان بهبود در مراحل اولیه بیماری را همراه خواهد داشت. امروزه تکنیک های پیشرفته ای برای افتراق ضایعات سرطانی ازغیر سرطانی پستان وجود دارد.

بحث:

هر توده ای که توسط بیمار یا پزشک در معاینه مورد توجه قرار گیرد بعنوان توده پستانی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

.روشهای متداول شناسایی توده های پستانی شامل الف - انجام معاینات ماهیانه توسط خود فرد ب-انجام معاینات کلینیکی پستان ج-انجام ماموگرافی د-انجام سونوگرافی ه-انجام بیوپسی  . معاینات توسط خود فرد از20 سالگی باید هر ماه بعد ازپایان عادت ماهانه بصورت منظم ودر حاملگی ویا یائسگی در ابتدا یا انتهای هر ماه انجام شود. طبق دستوالعمل مراقبت های مدیریت شده راهنمای تشخیص و پی گیری توده های پستانی 1385 در مورد معاینه کلینیکی در افراد کمتر از 30 سال بدون علامت نیازی به ابن کار نمی باشد ولی در صورت وجود عوامل خطردر افراد کمتر از 30 سال معاینه سالیانه لازم است. اولین ماموگرافی باید در سن 40 سالگی انجام شود.بین سنین 40 تا 70 سالگی در افرادی که عوامل خطر را ندارندودر معاینه ضایعه ای لمس نمی شود ماموگرافی باید حداکثر هردو سال یکبار انجام شود. گاهی از سونوگرافی برای ارزیابی تغییرات پستان که در ماموگرافی ویا در معاینه پیدا شده استفاده می شود. امروزه علاوه بر ماموگرافی کلاسیک و سونوگرافی از پستان که بصورت روتین در سراسر دنیا کاربرد دارد از شیوه های تکمیلی در کنار این روشهای متداول استفاده می شود که این روشها شامل: 1-ماموگرافی دیجیتال  2-  ام آی ماموگرافی 3- سی تی مولتی دتکتور دینامیک ازتومورهای پستان (MDCT) 4 – ماموگرافی لیزری( (CTLM

نتیجه گیری:

بهترین روش برای تشخیص زود هنگام توده های پستانی طبق تایید FDA ومقالات ارائه شده معاینات سالیانه و انجام ماموگرافی جهت غر بالگری است که تعداد بسیار زیادی از سرطان های مهاجم پستان را که در مراحل اولیه قرار دارند، با انجام ماموگرافی جهت بیماریابی تشخیص می توان دادو از پیامد های مراحل پیشرفته در سرطان پستان در امان ماند.

 

 
بيشتر